CASH EEN STEEDS GROTER VRAAGSTUK

In het kader van het tegengaan van het witwassen van oneigenlijk verkregen gelden oftewel middelen die afkomstig zijn van de grensoverschrijdende misdaad,  is men bij de banken in ons land en internationaal, overgegaan tot het aanmoedigen van girale betalingen. In veel bedrijven en supermarkten kan al geruime tijd met een pinpas worden betaald en komt cash betaling niet meer voor. Maar niet een ieder heeft een pinpas en is vertrouwd met het betalen op een dergelijke manier. Het lopen met contant geld gebeurt nog steeds en bij de meeste winkels wordt er nog steeds afgerekend in contant geld. Wat de zaak momenteel nog ingewikkelder maakt, is dat de banken gesloten zijn. Het bankpersoneel werkt naar verluidt wel achter de schermen en werkt aan de normale transacties. Weer een ander deel zorgt voor het bevoorraden van de ATM-machines waarbij er thans niet meer dan 1.000 SRD kan worden gelicht. Wat als een paal boven water staat, is dat deze COVID-19 pandemie het gewone bancaire werk in de war heeft gestuurd. Ook de mensen die aan het einde van de maand normaliter naar de bank gingen en niet over een pinpas beschikken, hebben nu een probleem. En toch zal er aan een oplossing gewerkt moeten worden om de cash betalingen die nog steeds in hoge mate plaatsvinden, te kunnen opvangen. Voor wat betreft de wisselkoersen die nog steeds fluctueren en onstabiel zijn, daar heeft men sinds de verkiezingen weinig aandacht aan besteed vanwege de COVID-19 ellende die onze volle aandacht opeist. Maar het wisselkoersenvraagstuk is nog helemaal en levensgroot aanwezig, vooral nu de groothandel tracht de nog beschikbare deviezen van de markt af te romen.

De vraag zal hierdoor zeker toenemen, terwijl het aanbod even laag is gebleven en misschien zelfs verder afneemt. Dit heeft dan ook tot gevolg dat de prijzen in de winkels na de verkiezingen verder zijn gestegen en men bij alle ellende, steeds minder kan kopen. Het is daarom van het allergrootste belang dat er snel een ander kabinet aantreedt dat snel aan de slag kan gaan, want momenteel staat volgens Keerpunt, alles stil en doet het demissionaire kabinet Bouterse II, nog maar heel weinig  om de zaak in de hand te houden.

More
articles