WINKELIERS LATEN BEVOLKING IN DE STEEK

Een ieder die afgelopen week een poging heeft gewaagd om naar de supermarkt te gaan, heeft snel gemerkt, dat de roldeuren van vele vertrouwde winkels niet open zijn gegaan, zoals was voorgehouden door de voorzitter van het COVID-19 Managementteam, Danielle Veira. Velen die van plan waren gewone levensmiddelen zoals brood en melk te kopen, slaagden daar niet in. Bij de supermarkten die wel open waren voor het publiek, was er helaas geen brood op de rekken en geen ook nog geen melk geleverd (naar wij vernemen gebeurde de leveringen later op de dag). De openingstijden van de supermarkten zijn door het managementteam vastgesteld op 07.00u ‘s morgens tot en met 14.00 uur ‘s middags. Toch hebben heel wat winkeliers het laten afweten en hebben geen gehoor gegeven aan de oproep van het managementteam, aangezien ook werd gezegd, dat de keuze bij hen ligt. De winkeliers hebben massaal hun keus gemaakt en in veel gevallen hield die in, dat zij de bevolking in de steek laten door niet open te gaan voor het groter publiek. Wij hebben vernomen, dat zij van mening zijn dat hun vrees voor het coronavirus groter is dan hun vrees voor inkomstenderving. Zij stellen, dat geld altijd verdiend kan worden, maar hun leven/gezondheid kunnen zij in het ergste geval, niet meer terug ‘verdienen’. Keerpunt is van mening, dat de winkeliers inderdaad gelijk hebben en dat gezondheid boven alles gaat, maar staan zij er wel bij stil, dat zij een heel systeem ontwrichten door hun winkels gesloten te houden. Mensen zullen dan op allerlei manieren trachten te voorzien in hun behoeften en daardoor ontstaat er paniek en als gevolg daarvan zal men gaan hamsteren. Dit soort gedrag ligt in de aard van de mens om te overleven. Veel mensen trachten zoveel mogelijk goederen in te slaan, aangezien zij niet weten of op hun volgende boodschappenronde, er nog wel winkels open zullen zijn. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), probeerde het gedrag van de winkeliers goed te praten op een persconferentie van het COVID-19 Managementteam. Tsang verdedigde de situatie door te zeggen, dat nog niet alles even vlot loopt, maar dat men er hard aan werkt. Hij zei dat winkeliers hebben aangegeven, niet alleen bang te zijn voor COVID-19, maar ook voor klanten die zich agressief gedragen, dit omdat zij onder andere de prijzen te hoog vinden. “Deze hoge prijzen liggen echter niet aan de winkeliers, maar aan de leveranciers en importeurs, en het ministerie is met hen in overleg om dit aan te pakken”, deelde Tsang mee. Met deze uitleg verwachtte de minister, dat de rust terug zou keren, maar de bevolking nam geen genoegen met zijn uitleg. Het volk wordt nu beperkt in zijn bewegingsvrijheid en vrijheid om geld te verdienen en daarnaast wordt het ook zijn rechten ontnomen om te beslissen wanneer levensmiddelen aangeschaft kunnen worden. Er wordt dan gezegd vanuit het managementteam, dat het verkopen of leveren tijdens de lockdown stimuleert, maar hoe kunnen bedrijven hun diensten optimaal aanbieden wanneer de ontheffingsbrieven van vele bedrijven, op woensdag nog niet in orde waren? Een ieder die zijn winkel/bedrijf opent, is verplicht een ontheffing aan te vragen. De meeste pompstations waren maandag ook nog gesloten, omdat er nog geen dispensatie was verleend aan de organisaties. Ook importeurs kregen pas donderdag een melding, dat hun dispensatiebrieven worden vrijgegeven. Waarom verloopt alle zo stroef? Kon het COVID-19 Managementteam niet alles eerst goed op een rij zetten en in kaart brengen, alvorens het de verscherpte maatregelen doorvoerde? Dit is duidelijk een voorbeeld van mismanagement van het COVID-19 Managementteam en zo zijn er nog tal van zaken die fout lopen en die onlangs in de media zijn verschenen.

More
articles