June 5, 2020


Gajadien: ‘Bezwaarschrift NDP niet steekhoudend’


June 5, 2020

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft gisteren tijdens de openbare zitting van het hoofdstembureau Paramaribo een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot een aantal zaken die zich volgens de verkiezingen hebben voorgedaan. De partij wil  daarom een hertelling van stemmen in Paramaribo. VHP-parlementariër Asisikumar Gajadien, zegt in gesprek met De West, dat de VHP ter plekke een protest tegen het bezwaarschrift van de NDP bij het hoofdstembureau heeft ingediend. Gajadien vindt, dat de gronden die de NDP heeft opgesomd in haar bezwaarschrift  ongegrond zijn. Volgens hem ligt het nu aan de verkiezingsautoriteiten om zich te houden aan de wettelijke voorschriften. Gajadien zegt, dat een hertelling pas van invloed zou kunnen zijn, als de stembiljetten gewijzigd zouden zijn. “Indien het resultaat heel anders zou komen vast te staan, zou de hertelling terecht zijn”, benadrukt hij. De wetgever is daarom van mening, dat de argumenten die president Desiré Bouterse tevens voorzitter van de NDP, in dezen aandraagt, niet steekhoudend zijn. De VHP-parlementariër zegt het frappant te vinden, dat de verkiezing georganiseerd is door mensen die de regering zelf heeft aangewezen. “De menselijke fouten die tot nu toe zijn geconstateerd, zijn door de mensen van de NDP zelf gemaakt, maar ze vermoeden juist dat er fraudeleuze handelingen gepleegd zijn”, merkt hij op. “Met dit soort dingen kan je nergens terecht, tenzij er echt is vastgesteld dat er fraudeleuze handelingen zijn gepleegd.”Gajadien zegt niet eerder zulke chaotische verkiezingen te hebben meegemaakt. Dit geeft volgens hem een beeld, over hoe ons land in de afgelopen, 2 regeringsperiodes, bestuurd is geworden. “Het is alweer de zoveelste tactiek van de NDP, om de officiële verkiezingsuitslag te vertragen”, aldus Gajadien. De VHP zegt, dat zij haar bezwaarschrift ook heeft ingediend en is van mening dat er geen reden is tot hertelling.  Het resultaat van de verkiezingen zoals officieus kenbaar gemaakt worden, door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)en is niet noemenswaardig gewijzigd. Het Hoofdstembureau Paramaribo zal zich buigen over de brief van de NDP en zijn standpunt kenbaar maken. Het ligt nu volgens Gajadien aan het Hoofdstembureau, om een besluit te nemen. De NDP heeft 12 punten opgesomd waarom er een hertelling gedaan zou moeten worden. Deze zijn:
 1. #185 – verkeerde RR formulieren.
 2. #188 – eveneens verkeerde RR formulieren.
 3. #168 – PV niet in overeenstemming met het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. #32 – aantal DNA stembiljetten hetzelfde als het aantal RR stembiljetten (?).
 5. #110 – Totaal 7776 RR uitgebrachte stemmen, wat volgens het bezwaar niet in overeenstemming zou zijn met het aantal geregistreerde kiezers op dat bureau.
 6. #197 – blauwe marker gebruikt, in plaats van de gangbare rode.
 7. #249 – geen turflijst aanwezig.
 8. #38 – discrepantie tussen de turflijst en het aantal opgebracht op het PV.
 9. #107 – discrepantie tussen de turflijst en het aantal opgebracht op het PV.
 10. #145 – onverklaard biljet in de stemkit (?).
 11. #63- discrepantie tussen de turflijst en het aantal opgebracht op het PV.
 12. Bij de nacontrole van de telling van de processen-verbaal door het hoofdstembureau is herhaaldelijk gebleken, dat er verschillen zijn tussen turflijsten van diverse politieke partijen, OKB-waarnemers en de aangegeven totalen op de processen-verbaal. Hierbij constateerden onze waarnemers onder meer dat:
– Diverse fouten op het proces-verbaal zijn gecorrigeerd zonder het juiste verificatieproces is gevolgd. – Alle processen-verbaal sinds 26 mei 2020 bij het hoofdstembureau in de Anthony Nesty Sporthal op tafels liggen, weliswaar onder toezicht van OKB-toezichthouders, maar tevens bereikbaar waren voor de niet geaccrediteerde toezichthouders. Op basis van bovengenoemde onregelmatigheden, geclassificeerd als vermoedelijke frauduleuze handeling, is er hertelling van het kiesdistrict Paramaribo gevraagd door de ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249