May 29, 2020


Geen juridische gronden voor hertelling verkiezingsresultaten


May 29, 2020

De voorzitter van de NDP, Desiré Bouterse, heeft in Bakana Tori, het radioprogramma van Clifton Limburg gezegd, dat hij een hertelling wil van de stembureaus. Volgens Bouterse moet de hertelling zodanig geschieden, dat het publiek via de televisie alles kan volgen. Dit zou hij laten vastleggen in een formele brief aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, zegt nog geen verzoek daartoe te hebben ontvangen van de president. Volgens de voorzitter moet een hertelling van de verkiezingsresultaten gegrond zijn en momenteel is er geen reden om toestemming te verlenen hiervoor. “Als hij om mijn mening had gevraagd, dan had ik hem kunnen zeggen dat we op dit moment niet kunnen gaan hertellen. De hoofdstembureaus hebben hun werk al gedaan”, zegt Van Dijk-Silos, tegen de lokale media.  “Ook als dat verzoek er wél was gekomen, had dat niet automatisch een hertelling betekend”, aldus Van Dijk- Silos. Volgens artikel 125 van de Kiesregeling maakt de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau de uitslag bekend aan de hand van de ingekomen processen-verbaal (artikel 123 Kiesregeling). Door lokaal aanwezige kiezers (dus niet door de president, tenzij hij in de zaal aanwezig is) kan bezwaar gemaakt worden (artikel 125 lid 2 Kiesregeling). De voorzitter bepaalt volgens artikel 126 Kiesregeling per stembureau of er aannemelijke bezwaren van ernstige aard zijn die een hertelling nodig maken, omdat er een verschil in uitkomst zou kunnen zijn. Volgens juristen is de eis van Bouterse om van alle stembureaus een hertelling te willen ‘’nonsens’’, maar indien hij dat zou willen doordrukken, kan het voor de rechter uitgevochten worden.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249