May 29, 2020


Boldewijn: ‘Geen oneffenheden in stembiljetten, dus geen hertelling’


May 29, 2020

Naar aanleiding van de mededeling van president Bouterse tevens ook voorzitter van de NDP, die een protest te zullen aantekenen over de gang van zaken met betrekking tot de verkiezingsresultaten en ook een hertelling aanvragen, zegt bestuurskundige August Boldewijn, dat het onmogelijk is, een landelijke hertelling te doen. Volgens Boldewijn, zou dat pas kunnen, indien het zou blijken, dat er oneffenheden waren in de stembiljetten. “Maar dat is het geval niet, er is geen enkele hertelling nodig’, zegt Boldewijn. Boldewijn merkt op, dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk- Silos,, al heeft aangegeven, dat alle processen-verbaal die zijn gemaakt en nagekeken,, kloppen. “Indien er onregelmatigheden zouden zijn, zouden die weggewerkt moeten worden, maar dat blijkt ook in dit geval niet zo te zijn’, aldus Boldewijn. Boldewijn is van mening, dat men op een manier probeert, om aan meer zetels te komen. “Men bedenkt nu allerlei scenario’s alleen om zaken af te draaien”, merkt Boldewijn op. Volgens hem is er heel veel ruis ontstaan na de verkiezingen. Boldewijn stelt, dat de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, goed waren en volgens de wet. “Bij de uitvoering hebben wij gezien, dat heel wat zaken zijn misgegaan”, zegt de bestuurskundige. Volgens Boldewijn is de verwarring binnen de stembiljettenkwestie en de telling, gekomen, omdat men geen centrale leiding heeft geïnstalleerd. “De districtscommissarissen hebben zij belast met het werk, maar ook zij worden moe en laten dan op den duur alles liggen. Na de stemming, raak je nog verder uitgeput en dan op een gegeven moment, kan men ook niet goed meer tellen, alleen omdat men vermoeid is”, aldus Boldewijn. Volgens Boldewijn was er een vervanger nodig, zodat indien iemand vermoeid raakt, er vervanging is. Boldewijn zegt, dat er een leiding nodig is om dingen te kunnen bewerkstelligen, en niet dat burgers dag en nacht een wakend oog houden. “Niet dat het iets verkeerds is, maar dit is niet hoe het hoort. Principieel zou er een systeem moeten zijn, om zaken ordelijk te laten verlopen”, benadrukt Boldewijn. Boldewijn reageert ook op de onderhandeling van de drie partijen VHP, ABOP en NPS. Hij zegt, dat het het goed recht van partijen is gesprekken te voeren voor een regeerakkoord. “Maar men moet bewust van geraken, dat het niet moet gaan om wie een aantal ministeries krijgt of welke ministeries men krijgt, maar dat men die dingen achterwege houdt en echt het volk van Suriname centraal stelt”, aldus Boldewijn. Hij vindt, daarom dat de samenwerking met andere partijen goed is, omdat Suriname op het internationale vlak nog heel veel te doen heeft. “Er moet op economisch gebied nog erg veel bewerkstelligd worden, want Suriname is helemaal tot de afgrond gebracht, omdat men ons economie door de jaren heen heeft verzwakt.” Ook de 92 leningen van regering-Bouterse die nog afgelost moeten worden, haalde Boldewijn aan, en noemde dit absoluut slecht beleid. “Er zijn goede deskundigen nodigen, om een regering te kunnen maken en niet gewoon mensen op posten plaatsen, die geen weet hebben van zaken”, aldus Boldewijn. De problemen zijn veel complexer geworden, ook de kwestie van de Federal Reserve Bank, waarbij deze instantie geld heeft verstrekt aan de governor van de Centrale Bank (CBvS), noemt Boldewijn een internationale schande voor Suriname. “Ik noem het een internationale schande, omdat deze bank nu geen geld meer wil verstrekken aan ons, omdat ze heeft gezien, dat dat geld voor onnodige doeleinden is gebruikt, en niet waarvoor men heeft aangegeven, dat het eigenlijk gebruikt zou worden”, benadrukt Boldewijn. Dat alles heeft volgens hem, Suriname ook een slechte naam gegeven. “Zoveel zaken, zoals de in 1999 Narcotica preventiemaatregelen, die niet nageleefd is, waarbij Zanderij niet voorzien is van een Radar, zijn allemaal zaken die ons op Internationaal niveau, een slechte naam hebben gegeven”, aldus Boldewijn. Hij is verder de mening toegedaan, dat indien men wil dat het weer goed gaat in Suriname, men opnieuw het internationaal vertrouwen moet wekken. Tot slot zegt Boldewijn, dat als het OKB de cijfers bindend heeft verklaard en wie dan ook de verkiezingen wint, de huidige regering het hoofd zal moeten buigen voor de wil van het volk.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249