May 29, 2020


Dawsa tegen Nerkust: ‘Werk uw moeilijkheid niet af op mij’


May 29, 2020

De voorzitter van het Hoofdstembureau van Paramaribo, Mike Nerkust, zei gisteren in het radioprogramma Bakana Tori, dat DNA-kandidaten Priscilla Dawsa (ABOP), Stephano Biervliet (PRO) en Mark Antencio (Strei!), niet meer aanwezig mogen zijn tijdens werkzaamheden in de Anthony Nesty Sporthal (NIS). Volgens Nerkust zorgen deze drie personen voor onrust en geven zij verkeerde informatie aan de samenleving. Dawsa die in het NIS was, vindt dat Nerkust zijn problemen niet op haar af moet wentelen. “Ik weet niet wie u het leven moeilijk maak, maar als dat het geval is, wil ik u vragen om uw moeilijkheid niet op mij af te werken.” Zij vindt dat de voorzitter haar niet eruit kan zetten zonder dat hij de bevoegde instanties gebruikt of de juiste procedures. Dat zal hem volgens Dawsa niet lukken. Dawsa zegt zijn geen gronden zijn om haar uit het hoofdstembureau te laten verwijderen. “Als er gronden waren, dat zou het niet Nerkust zijn die dat via Limbo zou doorgeven. De politie is hier en die weet wanneer er sprake is van ordeverstoring.” Dawsa gaf aan dat er melding is gemaakt van ordeverstoring toen er geprotesteerd werd. De politie heeft toen DNA-kandidaten Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider opgepakt. “Er is hier niet geprotesteerd, er is niet uitgescholden en er zijn geen mensen hier met wapens. Niemand verstoort hier de orde”, aldus Dawsa. Volgens haar zijn het de autoriteiten die de orde verstoren, door te weigeren om op een correcte manier te communiceren met de burgers. Zolang zij zo blijven doen, zullen burgers hun misnoegen daarover blijven uiten, meent Dawsa. “Hoeveel neemt het van je weg als mens, om de acties die jij als autoriteit onderneemt, uit te leggen. Ik speel geen politiek met Suriname. Ik ben hier als Abop-kandidaat, maar meer nog als Surinamer.” President Desiré Bouterse heeft gevraagd om een hertelling. Dawsa: “Ze mogen vragen naar een hertelling, ze mogen vragen naar een nieuwe verkiezing, ze mogen vragen naar een nieuw leven. Ook mogen ze vragen om dood te gaan en weer op te staan, maar als zij het krijgen, is punt twee. Suriname heeft afgerekend met ze.” door Adiën Samuel  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249