May 28, 2020


Fraude mogelijk vanwege slordigheid bij stembureaus


May 28, 2020

Het Hoofdstembureau Paramaribo is sinds gisteren begonnen met de screening van de processen-verbaal van de stembureaus. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), worden de processen-verbaal gecontroleerd op juistheid, geldigheid en volledigheid. Ook meldt BiZa op zijn Facebook-pagina, dat van enkele stembureaus de processen-verbaal onvolledig zijn ingediend door de voorzitters van de stembureaus. “Er is onder andere geen datum vermeld en/of niet alle leden hebben getekend. Deze processen-verbaal zullen eerst gecorrigeerd moeten worden en daartoe is alleen de voorzitter van zo een stembureau bevoegd. Als alle processen-verbaal voldoen, zullen de data entry medewerkers aanvangen met het verwerken van het aantal stemmen per kandidaat. Deze informatie heeft het hoofdstembureau nodig voor het opmaken van een proces-verbaal welke opgestuurd moet worden naar het Centraal Hoofdstembureau”, aldus BiZa. Uit zeer betrouwbare bron van het OKB verneemt de redactie, dat er verschillende onregelmatigheden zijn doorgegeven aan het OKB bij de verschillende stembureaus, die de kans op frauduleuze handelingen alleen maar vergroten. “Stemkaarten, kiezerslijsten, ongebruikte stembiljetten enzovoort, waren op bepaalde locaties bij aankomst van de controleurs uit de kisten en in een ruimte waar ze de processen-verbaal corrigeerden. Kort gezegd, was alles in dezelfde ruimte om te frauderen. Dit kan gezien worden als slordigheid, maar geeft wel gelegenheid om zaken te manipuleren”, zegt de bron.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249