‘Internationale waarnemers mogen niet bemoeien met interne zaken’

Door het ministerie van Buitenlandse Zaken werd vanmorgen een persconferentie gehouden, in verband met de aankomst van de internationale waarnemers, die het verkiezingsproces zullen bijwonen. De waarnemers die zullen deelnemen aan dit proces zijn van de OAS en Caricom. De EU en de ACP hebben afgezegd vanwege het Coronavirus. Waarnemers hebben de taak toe te zien dat alles met betrekking tot de verkiezingen, richtig verloopt. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau Jeniffer van Dijk-Silos, zei dat internationale waarnemers zich moeten houden aan de lokale gedragscode. De voorzitter benadrukte, dat internationale waarnemers niet mogen interveniëren en ook niet bemoeien met interne zaken.  Er heeft zich volgens haar in 2015 een conflict voorgedaan met de EU en de voorzitter van het stembureau en het stembureau van Nickerie, waarbij een waarnemer het nodig achtte te commanderen. “Ik heb hem toen zelf gesproken, en gezegd “get out of my country.”

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Yildiz Pollack staat Suriname bekend om goede, ordelijke en transparante verkiezingen. “We zeggen de dingen zoals ze zijn en alles staat open, en dat is waarom wij toejuichen, dat er buitenlandse waarnemers zullen zijn, die zullen bijdragen aan de transparantie en het vertrouwen in het verkiezingsproces”, zei de bewindsvrouw. Ten aanzien van de waarnemers, is er vanaf juni 2019 constant overleg tussen BuZa geweest en de OKB-voorzitter. De delegatie van de Caricom komt vanmiddag aan met een chartervlucht van de SLM en blijft tot 28 mei in Suriname. De OAS komt 22 mei en deze missie blijft tot 27 mei. Verder zijn er ook waarnemers van buitenlandse ambassades van de landen Brazilië, Frankrijk, Bolivia, Venezuela, de Verenigde Staten en er is ook een verzoek van Indonesia en India.

De minister van Binnenlandse Zaken Mike Noersalim, presenteerde de covid-maatregelen, die in acht moeten worden genomen tijdens de verkiezingen. “Internationale waarnemers hebben toegang tot alle stemlocaties onder de voorwaarde, dat zij een mondkapje op hebben. Ten aanzien van de vervuilde kiezerslijsten, zei de Biza-minister, dat er in de loop van deze week een persconferentie belegd zal worden.

De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid(DNV) sprak van een grote logistieke uitdaging ten aanzien van de quarantainestemmers. “Bijvoorbeeld iemand uit Guyana en zit in Nickerie in quarantaine, maar woont in Wanica, dan begrijpt u met welk probleem we zitten.  “De wet (kiesregeling) geeft niet aan, hoe om te gaan met mensen die zitten in quarantaine.” Aldus Veira. Echter verzekerde zij de groep dat de regering ervoor zal zorgen, dat ook zij haar stem kan uitbrengen. Veira zei verder dat er ook eventueel wordt gedacht aan het volledig opheffen van de lockdown op verkiezingsdag. De president komt deze week uit met een verklaring.

More
articles