Wordt verkiezingsfraude op grote schaal realiteit?

In de afgelopen dagen werd de gemeenschap wederom geconfronteerd met naar fraude riekende gevallen bij het uitdelen van oproepingskaarten. Zo werden bij de verdeling stemkaarten achtergelaten op adressen, waar men geen legitimatiebewijs kon overleggen. Een ander geval was dat er oproepingskaarten zijn gedrukt voor mensen die reeds overleden zijn. Recentelijk werd ook nog het feit geconstateerd dat oproepingskaarten werden opgekocht en bevestigd door een ABOP kandidaat. Met al deze ontwikkelingen zijn er nu reeds aanwijzingen dat men wil gaan frauderen bij de komende verkiezingen. Wij van keerpunt vragen ons af hoe zeker de gemeenschap kan zijn dat er eerlijke verkiezingen komen? Recent werd ook gemeld dat er vreemdelingen op bepaalde woonadressen werden geplaatst. De regering is naar onze mening wederom bezig met haar maffiapraktijken. Op allerlei sluwe manieren probeert ze aan de macht te blijven. De grote vraag in deze is, wat ze allemaal te verbergen heeft. Zijn er zulke enorme bedragen verduisterd waarvan de samenleving niets mag weten. De gemeenschap moet zich afvragen waarom de NDP achter Boefie blijft staan. Of weet boefie over zaken, waarvan wij in collectieve zin niets mogen weten. Een ding is duidelijk en dat is dat in alle opzichten er nu reeds gefraudeerd wordt in het voordeel van de huidige regering. Natuurlijk heeft de prominente NDP’er en die gabber van CBB een dikke vinger in de pap. Hij krijgt misschien net als Waidoe ook een mooie auto na een verkiezingswinst, maar hij wordt zeker beloond. De corruptie gebiedt dat zeker. Heeft iemand zich ooit afgevraagd, hoe de voorzitter van het OKB werd benoemd tot minister van Justitie en Politie en hoe het mogelijk was dat zij daarna weer leiding aan het OKB mag geven? Hoeveel zekerheid heeft de samenleving nu dat er op 25 mei aanstaande niet gesjoemeld zal worden? In ieder geval vertrouwt de samenleving en vooral de politieke partijen de zaak nu zeker niet.

More
articles