TOTALE VERNIETIGING REGENWOUD

De grootschalige vernietiging van onze natuurparken door goudzoekers en de houtkap, vindt al jaren onverkort plaats en neemt elk jaar nog ergere vormen aan. De schade is momenteel veel groter dan ons steeds wordt voorgehouden. Velen hebben de luchtfoto’s gezien van grote kale vlakten, die zijn ontstaan door de goudmijnbouw en de houtkap in ons binnenland. Het Brownsberg Natuurpark is hiervan een goed voorbeeld en dit wordt veroorzaakt omdat er niet voldoende toezicht wordt gehouden, en omdat er geen eco-toerisme-activiteiten worden ontplooid. Hierdoor kunnen de goudzoekers ongestoord hun grootschalige en vernietigende werkzaamheden uitvoeren, met alle nadelige gevolgen van dien. Er zijn vaker schandalige beelden van het Brownsberg Natuurpark op sociale media geplaatst. Reeds jaren is het bekend, dat dit Natuurpark wordt vernietigd door illegale goudzoekers en dit wordt gedoogd door zowel de regering als natuurbeschermingsorganisaties. De totale vernietiging van onze flora en fauna wordt gewoon toegelaten door de regering Bouterse cs met het enige doel de ‘zakken te vullen’. Suriname wordt geprezen om zijn tropisch regenwoud, want wij hebben nog voor meer dan 90 procent onaangetast oerwoud. Maar wanneer je dit soort beelden ziet, weet je dat de zaak met de dag zorgwekkender wordt, als de met de controle belaste instanties zich niet langer bekommeren om het belang en behoud van ons tropisch regenwoud. Van de 15.2 miljoen hectare bos die Suriname bezit, is 2.5 miljoen uitgegeven aan houtkaprecht. Deze negatieve ontwikkeling, vindt al jaren plaats in het achterland. Politici en beleidsmakers moeten stoppen met het doen van allerlei zinloze beloftes, terwijl de natuur in rap tempo verloren gaat, ondanks de gemaakte afspraken en gesloten verdragen. Bij de goudwinning in ons binnenland wordt er nog steeds kwik gebruikt. De regering is er tot op heden niet in geslaagd, de kleine gouddelvers zover te krijgen, om op een milieuvriendelijkere manier goud te ontginnen. Zij blijven maar kwik gebruiken, omdat het een goedkopere manier is om goud te winnen. Dat zij daarmee het milieu ernstige schade toebrengen, kan ze geen moer schelen. Kwik vervuilt het water dusdanig, dat het niet meer drinkbaar is. Wanneer zullen de gouddelvers beseffen dat niet alleen het milieu, maar ook hun naasten, de dupe hiervan zullen worden. Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Schoon en veilig water zou daarom de hoogste prioriteit moeten genieten van zowel de bewoners als de regering.

More
articles