Uitbetalen ambtenaren geen prioriteit voor regering?

Gelet op de staking bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren(KPA) schijnt het uitbetalen van rechtmatig, maar bovenal zuur verdiend geld geen prioriteit van deze overheid te zijn. Dat groepen langer dan drie maanden moeten wachten op hun financiële vergoedingen geeft alleen maar aan, hoe serieus de overheid de belangen van deze belangrijke groep neemt. De groep die ervoor moet zorgen dat zware criminelen uit de samenleving blijven en met correct gedrag in haar terugkeren wordt gedupeerd. Eerst was het strijden voor een beter loon en nu voor zuur verdiende overheidsgelden. Hoeveel acties moeten ambtenaren nog voeren, alvorens ze serieus worden genomen? Erger nog, dat ze wordt verteld, dat zaken mis zouden zijn gelopen bij één of ander personeelslid. Wat tot gevolg had dat na ruim een week, de gelden nog niet konden worden overgemaakt? Is de overheid de ambtenaren aan het oplichten? Deze overheid is zo listig en gemeen bezig, dat ze zich niet stoort aan de acties van deze penitentiaire ambtenaren en er gewoon toe overgaat rekruten te belasten met het werk van ervaren penitentiaire ambtenaren. Is het bewaken van gedetineerden nu de hoofdtaak geworden van een cipier-re-kruut, of zouden ze eerst in de schoolbanken klaargestoomd moeten worden? Is de regering bezig goedkopere arbeidskrachten te misbruiken voor haar stommiteit? De stakers zijn in ieder geval wakker en pikken dit zeker niet meer. Het moet eens ophouden met deze regering. Eerst internationale financiële instanties voor de gek houden en nu hardwerkende en belasting afdragende burgers belazeren. Moet dit het eerste signaal zijn, dat er geen geld meer in kas is? De vraag is, hoe de salarissen dan zullen worden uitbetaald. Zal er wederom monetair gefinancierd worden of zal Boefie trachten een lening ergens te sluiten?

More
articles