HOEFDRAAD LIET CBvS MONETAIR FINANCIEREN VIA BANKEN

Op 26 april 2019 heeft de regering Bouterse een bedrag van euro 40 miljoen bij de Hakrinbank geleend tegen een rente van 1%. De algemene doelstelling van de overeenkomst, was om te helpen bij de financiering van de begrotingskosten van de regering. Vervolgens leende de overheid op  29 mei 2019 een bedrag van euro 40 miljoen bij de VCB, eveneens tegen een rente van 1% voor de financiering van begrotingskosten van de regering. De afwikkeling van deze korte termijn Euro-contracten van de HKB en VCB geschiedde door de Centrale Bank en behelsde toen al naar wij vernemen een verkapte vorm van monetaire financiering. “Deze opbouw van “geld” lenen bij de lokale banken, is niets meer dan een “papieren-deal”, dit wil zeggen dat er nooit echt “cash geld” is geleend, maar gewoon op papier het bedrag vastgelegd en vervolgens wordt het bedrag, in dit geval euro 40 miljoen, omgewisseld in SRD’s. De Centrale Bank  op haar beurt “belegde” het geld voor 0,5 % en de VCB en HKB leenden het uit voor 1% aan de Staat. De banken werden dus beloond voor het meewerken hieraan met 0,5%.  Deze constructie heeft de overheid een paar keer toegepast, zodat zij haar vaste uitgaven kon dekken in SRD’s. Vervolgens werden de contracten tussen de Staat en genoemde banken afgewikkeld, zodat de moederbank de bovenvermelde contracten ook in haar boeken kon afboeken”, aldus onze bron. Dit werd thans ook aangehaald en bevestigd in de documenten die de procureur-generaal (pg) mr. Roy Baidjnath Panday heeft vastgelegd en overhandigd aan De Nationale Assemblee met de vermeende strafbare feiten van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Door middel van handelingen vastgelegd in dit document, wordt aangetoond, dat ex-governor Robert van Trikt te samen met Hoefdraad in strijd heeft gehandeld met artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het wetboek van Strafrecht (oplichting/ambtsverduistering). Zie hieronder de correspondentie van Hoefdraad en van Trikt t.a.v. de korte termijn contracten met de HKB en VCB:

Ex-governor Robert van Trikt stuurde op 23 december een brief aan Gillmore Hoefdraad:

De Centrale Bank van Suriname is voornemens de korte termijncontracten welke dit jaar aangegaan zijn met: -De Hakrinbank N.V. d.d. 26 april 2019 (vervallen/verlengd per 26 oktober 2019) voor een bedrag van Euro 40 miljoen; -de Surinaamse Volkscredietbank d.d. 29 mei (vervallen/verlengd per 29 november 2019) voor een bedrag van Euro 40 miljoen, in haar boeken af te wikkelen, nog voor 31 december 2019.

Uw medewerking wordt gevraagd het daarheen te leiden dat de contracten tussen de Staat en genoemde banken worden afgelost, zodat de Bank bovenvermelde contracten ook in haar boeken kan afwikkelen.

Vervolgens reageerde Hoefdraad op 30 december 2019:

“Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw schrijven d.d. 23 december 2019, ref no 2019/09645 en deel u mede dat de Staat heden goedkeuring heeft verleend aan het aflossen van de korte termijn contracten met ; De Hakrinbank N.V. d.d. 26 april 2019 (vervallen/verlengd per 26 oktober 2019) voor een bedrag van Euro 40 miljoen; -de Surinaamse Volkscredietbank d.d. 29 mei (vervallen/verlengd per 29 november 2019) voor een bedrag van Euro 40 miljoen”, aldus Hoefdraad.

Deze leningen werden allemaal afgesloten in het kader van de excessieve uitgaven van de regering Bouterse in 2019. De overheid heeft over het jaar 2019 meer vreemde valuta uitgegeven dan zij heeft verdiend. Naar wij vernemen waren de vreemde valuta-inkomsten in 2019 USD173 miljoen en de vreemde valuta uitgaven in hetzelfde jaar waren USD 310 miljoen. Uit zeer goed geïnformeerde en betrouwbare bron vernemen wij, dat de regering Bouterse het verschil heeft gehaald uit de vreemde valuta kasreserves van de commerciële banken. Het gaat hierbij om een bedrag van USD100, – miljoen aan kasreserve middelen die de handelsbanken vorig jaar verplicht onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen en USD 97, – miljoen aan termijndeposito’s.

More
articles