GESTADIGE AFBOUW PARTIËLE LOCK DOWN ONVERMIJDELIJK

In het kader van de bestrijding van het Covid-19 coronavirus en zijn verdere verspreiding, die desastreuze gevolgen voor onze gehele samenleving zou hebben, heeft de regering weken geleden, toen het eerste positieve geval van het coronavirus in ons land bekend werd, een partiële lock down afgekondigd. Deze wijze van de lock-down toepassing heeft zeker zijn positieve resultaten laten zien en daarvoor verdient de regering zeker de nodige loftuitingen. Tot de lock-down behoren: het sluiten van de landsgrenzen en ook van het luchtruim. Alleen vracht mag via de lucht – en onze waterwegen worden aangevoerd. Passagiersvluchten worden alleen nog toegestaan voor repatrianten die mondjesmaat worden binnengelaten en gelijk in overheidsquarantaine verdwijnen, voor de periode van twee weken . Deze periode is afgemeten op de incubatieperiode van het Covid-19 coronavirus. Na deze twee weken en zeker twee coronatesten, wordt vastgesteld of de persoon in quarantaine gezond is en naar huis mag. Ook heeft de overheid als deel van de lock-down een avondklok ingesteld, die loopt van 20.00 tot 6.00 uur. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden en ook wordt verlangd dat burgers onderling een afstand van 2 meter van elkaar houden op vrijwel alle plekken buitenshuis. Het openbaar vervoer ligt nog steeds plat en boot en bushouders kunnen nog steeds niet werken, omdat de overheid bang is dat in bussen en boten het coronavirus een grotere kans heeft tot verspreiding. Tot op heden is niet bewezen, dat er sprake is van lokale transmissie van het virus. We mogen ons dan ook zeer zeker gelukkig prijzen, dat het virus hier niet een grote ravage met vele doden heeft kunnen aanrichten. Als we kijken naar de vele duizenden doden in de landen op dit halfrond, dan mogen we onze lieve Heer op de knieën danken dat we dat allemaal bespaard zijn gebleven. Maar wat nog niet is, kan nog komen en daarom mogen we de teugels van bestrijding van het virus, niet helemaal laten vieren. Waar we natuurlijk wel steeds meer rekening mee moeten gaan houden, is dat we een gehele samenleving niet al te langdurig op slot kunnen houden en daarmede vele economische activiteiten vernietigen. Hoe langer de partiële lock down zwaar knellend blijft voor vele bedrijven, des te groter wordt het verlies en zullen meer mensen werkloos geraken en dat zal zware sociale consequenties hebben. De regering moet ook gaan beseffen, dat de tijd is aangebroken om gestadig over te gaan tot versoepeling van de Covid-19 maatregelen, om zo veel activiteiten weer op gang te laten komen. Ze kan zich daarom laten adviseren door medici, mensen uit het bedrijfsleven, personen belast met de nationale veiligheid, en ook lieden uit de transportsector. De overheid moet nu meer dan ooit tevoren, een luisterend oor hebben voor mensen uit het veld, die ook goede ideeën hebben om zonder al teveel problemen uit deze moeilijke en niet ongevaarlijke periode te geraken. Ze heeft wel de taak de faciliteiten binnen de gezondheidszorg verder te verstevigen, dat mochten er weer coronavirus positieven worden geconstateerd, die dan ook snel en goed kunnen worden opgevangen. Niemand mag er onder deze omstandigheden vanuit gaan, dat de coronavirus dreiging binnen enkele maanden tot het verleden zal behoren. Zolang er geen geneesmiddelen zijn die de coronapatiënt snel beter kunnen maken en er ook geen goed vaccin beschikbaar is, blijft dit virus op de loer en mogen we op geen enkele wijze verslappen. Wat zich momenteel in Brazilië aan het voltrekken is en de slechte benadering van dit vraagstuk door Brasilia, mogen we hier zeker niet hebben. In de afgelopen maanden hebben ook wij, de nodige ervaring opgedaan met betrekking tot de bestrijding, de opvang van corona positief gediagnosticeerde personen en ook voor wat betreft het voorkomen van nog meer coronavirus importpatiënten. En juist door de opgedane ervaring en kennis weten we nu veel beter hoe dit gevaar het hoofd te bieden. En juist omdat we dat nu allemaal veel beter weten, is de tijd naar onze mening aangebroken, gestadig de lock-down te versoepelen. Restaurants met terrasjes zouden weer kunnen opengaan mar niet voordat hun inventaris zwaar is aangepast door bijvoorbeeld de tafels en stoelen op grotere afstand van elkaar te plaatsen en de ontsmettingsactiviteiten, enorm te verhogen. Ook andere bedrijven zouden met de inachtneming van bepaalde protocollen, wederom activiteiten kunnen ontplooien. Langzame normalisatie is zeker nu noodzakelijk, omdat personen en instanties nog langer knellend in een lock-down houden, een enorme schade aan de economie betekent. Een schade die bij een te lange duur het onbeschrijfelijke zou kunnen inhouden.

More
articles