Verkiezingen worden niet uitgesteld

In het kader van de Covid-19 pandemie en de verkiezingen die op 25 mei 2020 gepland zijn, heeft president Bouterse, gisteren een gesprek gehad met vertegenwoordigers van politieke partijen in de Congreshal. De president werd bijgestaan door het Covid-19 Management Team (NCMT). Indien de condities inzake Covid-19 in Suriname niet veranderen, heeft de regering geen enkele reden de verkiezingen van 25 mei te verschuiven. De stembusgang zoals gepland, wordt niet verschoven. De situatie bij de oostgrens is wel zeer alarmerend. De regering vraagt daarom, speciale aandacht voor de veiligheid bij de grens. Zij is ervan overtuigd, dat verscherpte maatregelen op dit vlak dringend vereist zijn. De hoop wordt uitgesproken dat er geen lokale uitbraak van Covid-19 daar plaatsvindt.

Indien er een uitbraak plaatsvindt, zal er gekozen moeten worden voor de volksgezondheid waardoor de noodzaak wél aanwezig zal zijn, de verkiezingen in het belang van de volksgezondheid te verschuiven. In zo een geval, zal het niet alleen gaan om de verkiezingen, maar om alle andere activiteiten”, stelde Bouterse. De aanwezige politieke partijen konden zich terug vinden in de zienswijze van de president. De hoop is, dat zaken zoals die tot nu toe zijn gegaan zo blijven. Suriname heeft tot op dit moment, tien bevestigde Covid-19 gevallen. Een aantal van deze personen is al genezen verklaard, terwijl één persoon het leven heeft gelaten.

De enige issue waarmee de regering op dit moment nog zit, betreft de komst van waarnemers uit het buitenland tijdens de algemene, geheime-en vrije verkiezingen. De oppositie heeft daarop aangedrongen. De regering heeft ook aandacht hiervoor en is bezig protocollen uit te werken om te kijken in hoeverre het mogelijk ervoor te zorgen, dat waarnemers uit het buitenland toch aanwezig kunnen zijn tijdens de verkiezingen.

Kort na de meeting tussen de president en de politieke organisaties werd bekend dat er twaalf positief geteste Covid-19 gevallen erbij zijn gekomen te Grand Santi. Dit dorp ligt in Frans-Guyana, aan de oostgrens van Suriname langs de Lawarivier. De nodige maatregelen zullen, gelet op de alarmerende situatie, hier niet uitblijven. De president voerde meteen spoedoverleg met regeringsfunctionarissen, het traditioneel gezag, het Covid-19 team en medische vertegenwoordigers in dit gebied. Ook met de Franse autoriteiten zal er spoedig overleg zijn over maatregelen die genomen moeten worden binnen dit gebied. Bij het pakket van maatregelen dat zal volgen, zal zeker de medische zorg voor dit gebied een belangrijk aspect zijn. Suriname heeft tot nu toe een goede aanpak gehad bij de bestrijding van het Covid-19 coronavirus.

More
articles