February 26, 2020


‘NDP in paniek en eist verplichte aanwezigheid ambtenaren’


February 26, 2020

“De mensen in overheidsdienst worden onder druk gezet en zelfs gemuteerd, indien zij weigeren mee te doen aan de activiteiten van de NDP”, dit zegt de VHP-parlementariër, Mahin-der Jogi, tegenover de krant. Deze stelling po-neert hij naar aanleiding van de massameeting die afgelopen maandag werd gehouden door de NDP. Volgens cijfers vanwege het paarse kamp, zou het in dezen gaan om ongeveer 30.000 aanwezigen die zich rondom het Revo-plein samen waren gekomen. Vooraf-gaand aan de meeting werd er een herdenkingsdienst gehouden in verband met de staatsgreep van 25 februari 1980. Volgens Jogi be-schikt hij over genoeg informatie, dat ambtenaren verplicht werden de massameeting bij te wonen. “Mensen pienaren in het land en doen er dus alles aan hun baan veilig te stellen. Hiervan wordt er vooral in Saramacca misbruik gemaakt door deze regering, omdat zij weten dat ze de mensen kunnen belonen of straffen”, zegt de VHP-parlementariër. Echter is hij van mening, dat er hierdoor geen verkiezing wordt gewonnen, maar dat het slechts om massavertoon gaat. “Men moet niet denken dat de sa-menleving dom is. De realiteit gaat niet aan haar voorbij”, geeft Jogi aan. Jogi zegt dat ook de groep Haïtianen opmerkelijk aanwezig was tijdens deze meeting. “Ik heb gesprekken met ze gevoerd en er wordt zoveel beloofd aan deze mensen, inruil voor hun aanwezigheid”, zegt de VHP-parlementariër. Hij geeft verder aan, dat Bouterse reeds na de krijgsraad had aangeven het land paars te zullen kleuren, echter heeft de realiteit volgens Jogi, anders uitgewezen. “Ik denk dat zij zelf niet tevreden zijn over de opkomst. Laten we niet kijken naar foto’s, maar logisch nadenken, hoeveel mensen passen in een smalle straat in vergelijking met een uitgestrekt gebied”, aldus de parlementariër. Tijdens de meeting werd er flink uitgehaald naar de VHP en wel met betrekking tot het verspreiden van valse berichtgevingen. “Dat is waar de schoen wringt. De NDP ziet ons als de grootste concurrent en dat is ook bewezen tijdens de recente opiniepeilingen, waaruit blijkt dat de VHP sterk is gegroeid” stelt Jogi. Volgens hem heeft de paarse partij bewust Aswhin Adhin naar binnen gehaald om de VHP te beconcurreren, echter is hun plan mislukt, gezien de gemeenschap geen geloof meer heeft in de aardappelen en uien van de NDP. “De gemiddelde hindoestaan laat zich niet meer gebruiken door deze partij”, aldus Jogi.