SKALIANS VERNIETIGEN NU OOK ANANI STRAND

Tijdens een bezoek aan het Anani strand aan de Surinamerivier in het centrum van Brokopondo, werden buitenlandse toeristen onlangs geconfronteerd met twee Skalians, die bezig waren het milieu en de biodiversiteit te vernietigen. Terwijl Suriname de reputatie heeft het groenste land ter wereld te zijn, worden onze wateren vervuild door kwik, lekkende dieselmachines en gedumpte smeerolie. Hierdoor wordt het water aangetast en zijn vissen niet meer eetbaar voor de bevolking in de gebieden. De gezondheid van mens en dier wordt op zo een manier, in gevaar gebracht. Skalians blijven een ware actieve ramp in ons binnenland en vooral in de Marowijne- en Lawarivier. Net zoals in andere landen er natuurrampen voorkomen, hebben wij skalians, goudzoekers en houtroof als ramp in onze natuur. Bewoners in de omgeving Langetabbetje hebben meerdere keren hun beklag gedaan over de kolossale skalians, die al maanden activiteiten ontplooien in het gebied. Nog steeds komen er meldingen binnen over het aantal skalians op het Prof. Dr. Ir. W.J. van Blommesteinmeer, dat niet af- maar toeneemt. Ook liggen al geruime tijd skalians langs de linkeroever van de Marowijne- en de Lawarivier. De activiteiten die deze vaartuigen ontplooien, hebben alleen nadelige gevolgen. Het is thans zo erg, dat de rivieren grotendeels zijn uitgemijnd, waardoor de skalians nu proberen hun slag te slaan, dichtbij de tabbetjes en de oevers. Onlangs publiceerde WWF Guyana fotomateriaal, waarop duidelijk te zien is, dat de skalians de rivieroevers aan het vernietigen zijn. Er wordt gekapt, ontworteld en vervolgens worden de bomen langs de rivier in brand gestoken, waarna mechanische schoppen de grond losmaken om de pompen op de schepen vervolgens in te schakelen. Op 1 september 2018, kregen 40 skalians toestemming van de toemalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, om verder activiteiten ontplooien in het Sarakreek-gebied en de Marowijnerivier en wel onder vernieuwde voorwaarden. Dodson beweerde dat er voortaan strenge regels zouden zijn voor het dredgen in het stuwmeergebied en dat de commissie Ordening Goudsector, toezichthouder zou moeten zijn. Verder was afgesproken, dat er per boot een bepaald bedrag aan het ministerie van Financiën, afgedragen zou worden. Er werd ook gezegd, dat dit geld de lokale gemeenschap ten goede zou komen. We zijn inmiddels een jaar verder en vragen ons af, hoe transparant deze betalingen zijn. Hoe wordt er gecontroleerd of het geld daadwerkelijk ten goede komt aan de lokale bevolking, of is dit geld alweer verdampt? Ons land bezit veel kostbare grondstoffen die op verschillende manieren uit de grond worden gehaald. Deze alarmerende ontwikkelingen worden vaker aangehaald door inheemse leiders. Deze lokale bewoners ondervinden de grootste last van verontreiniging. De regering Bouterse wenst nog steeds niet te beseffen wat de consequenties zijn op de langere termijn voor de bewoners van deze gebieden. Het milieu en drinkwater worden totaal vervuild, de bossen en dieren sterven door al het gif dat uitgestrooid wordt. Men vergeet maar al te graag dat dit soort materiële hebzucht van asocialen in ons midden nadelige gevolgen heeft voor onze kostbare fauna.

More
articles