February 22, 2020


Resterende kasreserves nog steeds niet ‘veilig’


February 22, 2020

De huidige staat van de veiligheid met betrekking tot de resterende kasreserve middelen bij de Centrale Bank van Suriname is nog steeds niet gegarandeerd. Vanaf het moment dat bekend werd, dat de vreemde valuta kasreserve van de handelsbanken was “gebruikt”, heeft de Surinaamse Bankiers Vereniging (SBV) afspraken gemaakt met de Centrale Bank over de terugbetaling van de verdwenen gelden. Wij vernemen dat de kasreservemiddelen tot nu toe niet geringfenced zijn en dat het contract voor de terugbetaling van het ontbrekend deel van de kasreserve en termijndeposito’s ook niet is getekend. Het gaat hierbij om een bedrag van USD100, – miljoen aan valuta kasreserve die de handelsbanken vorig jaar verplicht onder het beheer van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) moesten plaatsen en USD 97, – miljoen aan termijndeposito’s. De banken hebben al eerder gedurende een persconferentie aangegeven, dat het nog steeds niet ondertekenen van de overeenkomst volstrekt ontoelaatbaar is en in strijd is met de voorschriften die de Centrale Bank zelf heeft uitgevaardigd. Op basis van verkregen informatie en documentatie, heeft de SBV zeer strenge maatregelen afgedwongen, om de aan de CBvS toevertrouwde vreemde valuta kasreservemiddelen, veilig te stellen. Volgens de SBV moest er 426 miljoen USD aan kasreserve zijn, maar er blijkt nu maar 330 miljoen USD te zijn. De SBV heeft daarom maatregelen afgedwongen om het verschil op te vangen, waarbij er een duurzame inkomstenstroom van USD 36 miljoen per jaar, als zekerheid vastgesteld is. Deze maatregelen zijn in een contract opgesteld, maar die is tot op heden niet getekend door de Centrale Bank en de regering. Naar wij vernemen, zijn hierdoor de kasreserve middelen nog steeds niet veilig gesteld zolang de voormelde contracten niet zijn getekend. Dit contract bevat ondermeer de richtlijnen ten aanzien van het veiligstellen van de middelen, dat onder meer specificeert dat de gelden op beveiligde bankrekeningen in het buitenland worden geplaatst waarop de Cen-trale Bank en de SBV gezamenlijk tekeningsbevoegd hebben. Dit heeft als resultaat, dat de Centrale Bank niet meer bij machte zal zijn zelfstandig transacties te verrichten met betrekking tot de kasreserves, zonder uitdrukkelijke medewerking en consent van de SBV. De SBV heeft al eerder aan de autoriteiten duidelijk ge-maakt, dat zij direct de samenleving zal informeren, indien er door de autoriteiten geen of onvoldoende medewerking wordt verleend om de investment policy uit te voeren binnen de gestelde tijdlijnen en raamwerken.