PG acht Proeve niet geschikt

Mr. Roy Baidjnath Panday, procureur-generaal bij het Hof van Justitie, heeft een antecedentenonderzoek doen instellen naar de persoon van drs. Sigmund Proeve, zulks naar aanleiding van de voordracht van president Desiré Bouterse, de heer Proeve voor te dragen als nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname.
De procureur-generaal is na het voltooide onderzoek tot de conclusie geraakt, dat Proeve niet geschikt is als governor in de Centrale Bank te mogen functioneren. Mr. Baidjanth Panday heeft omtrent zijn bevindingen met betrekking tot de voordracht van Proeve door president Bouterse, negatief beslist en daarover het staatshoo0fd schriftelijk in kennis gesteld.

More
articles