VS trekken zich terug uit Caribisch gebied

De Verenigde Staten (VS) trekken zich steeds meer terug uit het Caribisch gebied bij de bestrijding van drugshandel. Daardoor is de Kustwacht Caribisch gebied steeds meer op zichzelf en op samenwerking met landen in de regio aangewezen. Dat staat in het Jaarplan 2020 van de kustwacht, dat deze week door minister Ank Bijleveld van Defensie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Afgelopen zaterdag waren er berichten verschenen over de plannen in grote lijnen voor 2020, nadat het jaarplan door de Rijksministerraad was goedgekeurd. Daaruit bleek onder andere dat er meer ‘intelligence’- gestuurd optreden nodig is en dat er plannen zijn voor meer structurele, langjarige financiering van de kustwacht. De drugshandel in Zuid-en Midden- Amerika heeft door de moeilijk te bewaken grenzen rond de eilanden een negatieve invloed, Aldus het jaarplan. “ Dit heeft een effect op de veiligheid van burgers, erodeert de rechtsstaat en heeft bredere gevolgen voor international stabiliteit. Dit resulteert in hoge aantallen moorden uitgevoerd met illegal wapens in het Caribisch gebied. Dit heeft gevolgen voor de inzet van de kustwacht.”
De VS, ‘de vertrouwde partner’, richt zich steeds meer op drugsbestrijding in de Grote Oceaan, Aldus het jaarplan. Dat is de redden om meer zelf informative te vergaren en te verwerken (intelligence) en meer bilaterale uitwisselingsprogramma’s op te zetten met landen in de region, met name Colombia, en de Nationale Politie van Nederland.
De problemen in buurland Venezuela hebben ook hun invloed op de eilanden. De toenemende migratiestroom heeft onder andere meer mensensmokkel en mensenhandel tot gevolg. Ook de illegal vuurwapenhandel blijft zorgwekkend en is deels verbonden met de illegal migratie. De zee probeert de kustwacht ook dit samen met regionale en international partners in te dammen. Ondanks de interne problemen in Venezuela en het afzeggen door dit land van bilaterale oefeningen in 2018 en 2019 is de samenwerking met de Venezolaanse kustwacht ‘ op niveau’ nog steeds goed. Ook in 2020 is de intentie wee rom de oefening Open Eyes te organiseren.

Bron: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/20835-vs-trekt-zich-terug-uit-caribisch-gebied

More
articles