VAN DE HAK OP DE TAK

Vol spanning hebben de meesten gewacht op 22 januari 2020, de dag waarop Desi Bouterse, de bij verstek tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeelde ex-legerleider, voor de Krijgsraad zou verschijnen. Door aanhangers en sympathisanten van zijn politieke partij, de NDP, werd Bouterse, die toevalligerwijze momenteel president van Suriname is, vergezeld naar de omgeving van de Monseignieur Wulfinghstraat, alwaar de veroordeelde voor de Krijgsraad moest verschijnen. Vanwege de NDP-mobilisator Ramon Abrahams, had men ruimschoots de gelegenheid de aanhangers van de paarse partij van heinde en verre op te trommelen en vervoeren naar de omgeving van het gerechtsgebouw. Bouterse meldde zich zoals bekend, bij de Krijgsraad aan, nadat zijn raadsman eerder verzet tegen het verstekvonnis van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf had aangetekend. De zitting duurde maar heel kort en moest worden verdaagd, omdat een lid van de Krijgsraad wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Na de zitting begaven de veroordeelde en zijn aanhang zich richting het Onafhankelijkheidsplein, alwaar Bouterse de aanwezigen toesprak. Uit zijn algehele betoog dat voor ingewijden in de materie een onsamenhangend geheel inhield, kon toch opgemaakt worden, dat de man nog steeds even strijdvaardig is om deze gehele strafzaak inclusief de bevindingen van de Krijgsraad, uiteindelijk toch in zijn voordeel te beslechten. Wat wel opviel, is dat Bouterse ervan uitgaat, dat de gehele rechtszaak terug bij af is en opnieuw zal moeten aanvangen met een andere waarheidsvinding.  Wie dat gelooft, is naïef en snapt niet wat zich in de afgelopen jaren in dit proces heeft voltrokken. Binnen enkele maanden zal er in ieder geval voor Bouterse duidelijkheid komen over wat hem te wachten staat. Wat gisteren wel opviel in zijn betoog, was dat de bij verstek veroordeelde burger Bouterse, zijn oude stokpaardje Nederland weer uit de kast wenste te halen en nadrukkelijk te beschuldigen. Het gehele 8 Decemberstrafproces zou een scenario van Nederland zijn om zijn participatie in de presidentsverkiezingen na 25 mei, te dwarsbomen. We weten allemaal dat het 8 Decemberstrafproces een puur Surinaamse aangelegenheid is en dat het aanving tijdens een niet-NDP-regering.  Van de hak op de tak sprong Bouterse tegenover de goedgelovigen onder zijn aanhang. Hij had het over gebeurtenissen uit de jaren tachtig en het niet toegankelijk zijn van archiefmateriaal voor 60 jaar door de Nederlandse overheid. Hieruit kan een vorm van dreiging door Bouterse aan het adres van de Nederlandse regering worden opgemaakt. Wil een door de Krijgsraad bij verstek veroordeelde Bouterse, nu ineens wel onthullingen doen over verwikkelingen die zich hebben voorgedaan bij de Surinaamse Krijgsmacht, SKM, voor, tijdens en na de coup van 1980 en de rol die de Nederlandse kolonel der Grenadiers, Hans Valk, toentertijd militair attaché op de Nederlandse ambassade en kantoor houdende in de Memre Buku Kazerne, daarbij zo nadrukkelijk heeft gespeeld? Bouterse heeft daar altijd over gezwegen, omdat hij niet wilde doen blijken, dat de coup geen puur Surinaamse aangelegenheid was van ontevreden militairen, die in opstand waren gekomen tegen een wettelijk door het Surinaamse volk gekozen regering van Henck Arron. De veroordeelde Bouterse haalt Nederland er nu nadrukkelijk weer bij, omdat hij dik in de problemen zit met de Surinaamse justitie voor zijn betrokkenheid bij de moorden van 8 december. Een mooi verzinsel voor de goed ontwikkelde mensen met een goed analytisch vermogen en misschien wel geloofwaardig voor de simpele schreeuwers op het plein gisteren, was de mededeling van een vliegdekschip voor de kust en militairen op de Nederlandse ambassade. Wie heeft er hier vliegdekschepen op het westelijk halfrond? Voor zover ons bekend, alleen de Verenigde Staten van Amerika en die hebben voor een eventuele militaire interventie in dit land, echt geen vliegdekschip nodig. En militairen bevinden zich echt niet in de Nederlandse ambassade. En de Nederlandse mariniers zitten gezellig op Curaçao en Aruba een pilsje te drinken. Er is tot op heden geen enkele aanleiding om hier een invasie of wat voor militaire actie dan ook, te willen ondernemen. Bouterse moet eens een keer ophouden zijn overwegend simpel denkende achterban, pure kolder voor te houden. De 8 Decembermoorden van 1982 hadden niets met een militaire actie van doen. De latere slachtoffers waren met geen enkele staatsgevaarlijke of geplande militaire actie bezig. Ze werden omgebracht, omdat ze de democratische rechtsstaat geheel hersteld wensten te zien via algemene, vrije en geheime verkiezingen. En daar moest dan op militaire wijze een macaber stokje voor gestoken worden. Wie nog gelooft in dit soort deliberaties van een ex-officier en oud-bevelhebber van het Nationaal Leger die toevalligerwijze nu staatshoofd is, is naïef en moet zich beter laten voorlichten. Bouterse zal, indien hij de rechtsstaat blijvend wenst te ondersteunen, rustig moeten afwachten wat de volgende stappen van de rechterlijke macht, in dezen de Krijgsraad zijn, en heeft nu wederom de mogelijkheid via zijn strafpleiter, zijn verdediging op zijn best te doen behartigen. Indien hij tegen Nederland verdere onthullingen wenst te doen over de periode voor tijdens en na de coup van 1980, is hij daar natuurlijk vrij in en zullen veel Surinamers hem dankbaar zijn als hij omtrent die periode, eens goed uit de school klapt.

More
articles