HYPOCRISIE TEN TOP

Zoals eerder door ons vermeld, zou de regering Bouterse gisteren met een uitgebreide verklaring komen over al hetgeen zich op de Centrale Bank van Suriname onder leiding van de inmiddels ontslagen govervor Robert van Trikt, zou hebben voltrokken. De Raad van Toezicht bij de Centrale Bank van Suriname, had eerder een onderzoek gelast naar vermeende onregelmatigheden, waar onder meer de governor bij betrokken zou zijn geweest of van geweten hebben. De governor had voorafgaande aan het onderzoek verlof opgenomen en verklaard, bereid te zijn volledig mee te werken. Zeker een week na het ingestelde onderzoek, kwam de regering dan uiteindelijk met een verklaring in De Nationale Assemblee. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën deed uit de doeken, wat er zich allemaal had afgespeeld in de Centrale Bank van Suriname en welke rol de governor in hoogst eigen persoon daarbij had vervuld.  Hoefdraad stak van wal en vertelde tot in de finesses, waar Van Trikt zich schuldig aan zou hebben gemaakt en dat allemaal in een niet al te korte periode. De zaak zou van zo ernstige aard zijn, dat het niet uitgesloten zal zijn, de procureur-generaal te vragen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Als dat onderzoek er daadwerkelijk komt en er sprake kan of zal zijn van fraude of misschien zelfs verduistering van staatsmiddelen, dan is Van Trikt in grote problemen en zou er zelfs, indien hij schuldig wordt bevonden, een strafvonnis kunnen volgen. Maar zover is het nog zeker niet. Hoefdraad haalde aan, dat Van Trikt zijn eigen accountantsbureau Orion, met miljoenen heeft bevoordeeld door het werkzaamheden te laten verrichten voor de Bank. Van Trikt zou daarbij ook op eigen houtje en vermoedelijk dus buiten medeweten van een Raad van Toezicht, een deal met een buitenlands bedrijf hebben gesloten dat ongeacht de rechtmatigheid, eenzijdig betalingen mag blijven toucheren van de Moederbank. Aan het bedrijf zou inmiddels 2.5 miljoen euro zijn betaald en het moet nog 1.3 miljoen euro uit de reserves van de Bank krijgen. Ook zou Van Trikt betrokken zijn geraakt bij het verzamelen en verhandelen van de zogeheten crypto currencies. Zaken die volgens Hoefdraad in strijd zijn met de Bankwet. Van Trikt heeft zich volgens Hoefdraad niet gehouden aan de zogenaamde ‘compliance’ regels. Het aankopen van auto’s door Van Trikt, riep al gauw vraagtekens op volgens Hoefdraad. Een gepantserde Toyota Lexus waar 280.000 dollar voor werd opgegeven, waar documenten voor werden opgemaakt met een lagere waarde en wel voor 201.900 dollar. De tweede auto en wel een Range Rover, moest door de Bank 285.000 dollar voor betaald worden, maar werd op de importdocumenten een waarde (onderfacturering) van 204.000 dollar vermeld. Volgens minister Hoefdraad vertegenwoordigen de beide voertuigen, Lexus en Range Rover, respectievelijk een waarde van 137.000 US-dollar en 170.000 tot 204.000 dollar. Van Trikt zou verklaard hebben, dat hij de Range Rover zelf betaalt en dat het voertuig hem persoonlijk toebehoort. Als klap op de vuurpijl verklaarde de ex-governor volgens Hoefdraad, naar de Bank te zijn gegaan om een valse leningsovereenkomst af te sluiten met als datum 19 januari. Van Trikt zijn directe vervangster, mevrouw Ingeborg Geduld-Nijman, zou daarna met de datum van de leningsovereenkomst hebben geknoeid, hetgeen zij volgens Hoefdraad reeds heeft toegegeven. Geduld-Nijman heeft inmiddels haar ontslag ingediend. Ook zou volgens minister Hoefdraad, ondertussen 1 miljoen dollar aan het accountantskantoor Orion zijn uitbetaald. Hoefdraad bevestigde ook dat er nog openstaande rekeningen aan Orion moeten worden voldaan. Hoefdraad heeft dan nu, na lang wachten vanwege de regering, inzage verstrekt aan De Nationale Assemblee, maar hoe is het mogelijk volgens bepaalde wetgevers in het college, dat de governor op eigen houtje zulke verstrekkende maatregelen kon nemen en uitgaven doen, zonder dat er controle op hem werd uitgeoefend? Het vermoeden bestaat dan ook bij verschillende wetgevers, dat er al geruime tijd sprake is van gesjoemel op de Centrale Bank en dat met deze Van Trikt-affaire, slechts de sluier maar even is gelicht. Wij zijn van mening dat de sluier van wat zich al geruime tijd binnen de Centrale Bank voltrekt, maar even is gelicht, omdat het hier een niet-NDP-kopstuk betreft, die niet aan de verwachtingen heeft voldaan. We denken dan aan het meewerken aan ongebreidelde monetaire financiering ten bate van een in hevige financiële problemen geraakt NDP-kabinet en het ook niet kunnen meewerken aan het wederom aanspreken van de zeer beperkte monetaire reserves, om zo de wisselkoersen nog tot de verkiezingen, onder bedwang te houden. Hetzelfde zou voor Ingeborg Geduld-Nijman gelden. Ook deze integere vrouw met 20 dienstjaren bij de Moederbank, zou niet te vinden zijn voor verdere ongebreidelde monetaire financiering van overheidstekorten, omdat ook zij als geen ander weet dat

verdere waardedaling van de SRD, tot ernstige verdere prijsstijgingen zal leiden en aanhoudende verarming van dit volk. Hoefdraad heeft zoals aangehaald, in bepaalde media geen spaan heel gelaten van Van Trikt en diens handelen binnen de Bank. We zullen geen moment het handelen van Van Trikt vergoelijken. En als het allemaal wel klopt wat Hoefdraad heeft staan debiteren, dan is het zeker verstandig alle bescheiden ter beschikking te stellen aan de procureur-generaal, waarna deze een forensisch accountant kan vragen de zaak door te spitten. Van Trikt zou dan misschien wél in problemen geraken. Wat wij echter als hypocriet willen en durven aan te merken is, dat Hoefdraad vanaf zijn periode als governor op de Centrale Bank van Suriname en later als minister, zeer goed op de hoogte is van de vele corruptieschandalen, gepleegd door NDP-kopstukken tussen 2010 en 2020 en dat hij nimmer de botte bijl tegen deze corruptieluizen heeft kunnen of durven hanteren. Van Trikt moet nu als niet-NDP’er die over de schreef is gegaan, hangen. Maar hoe zit het met de rovers of doodgewone megadieven die de staat voor vele miljoenen in SRD, dollars en euro’s hebben bestolen, meneer Hoefdraad? Hoe zit het met de corrupte aanschaf van het ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs? Hoe zit het met de megafraude, gepleegd op Openbare Werken onder Ramon Abrahams? Hoe zit het met de megaverduisteringen, gepleegd tijdens het project Naschoolse Opvang? Wat is er gebeurd met de vermeende corrupte handelingen, gepleegd bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, TAS? Hoe zit het met de megafraude bij de Surinaamse Postspaarbank Suriname, SPSB? Waarom heeft het parket nimmer de juiste informatie kunnen bekomen om een gedegen fraudeonderzoek in te kunnen stellen? Waarom zijn de stukken van het grote Carifesta feest, waar zeker 17 miljoen SRD werd verduisterd, nimmer ten volle ter beschikking gesteld van de opsporing en vervolging? Er is naar verluidt, ook flink gestolen bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht en wel voor miljoenen in dollars en ook daar is de zaak onder de vloermat geveegd, omdat er vermoedelijk paarse jongens en meisjes bij betrokken waren. Als meneer Hoefdraad als hoge financiële autoriteit zo graag met de botte bijl heeft staan hakken en geen spaan heel liet van Van Trikt, dan heeft hij tot op heden ook nog steeds de gelegenheid, te gaan hakken richting zijn uitermate corrupte paarse partijgenoten en dat doet hij natuurlijk niet. En daarom vinden wij  hem en zijn politieke metgezellen, maar ee zeer hypocriet gezelschap.

More
articles