January 16, 2020


WIE HET KRUIS HEEFT….


January 16, 2020

De perikelen rond de positie van de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zijn plotseling opgenomen verlof en het door de Raad van Commissarissen ingestelde onderzoek naar door hem gepleegde handelingen die vermoedelijk niet door de beugel kunnen, houden velen binnen de verschillende sectoren van deze maatschappij in hun greep. Wat heeft Van Trikt eigenlijk uitgehaald, waardoor een dergelijk intern onderzoek tegen hem in de moederbank noodzakelijk werd? De regering houdt het bij een in te stellen navorsing naar Van Trikt zijn vermeende ongebruikelijke en misschien wel onbevoegde handelingen en stelt dat de man niet met ontslag is, althans nog niet. Wat nu wel duidelijk is, is dat er binnen de moederbank lieden zijn die Van Trikt niet lusten en nu reeds bepaalde documenten hebben laten lekken die gisteren al viraal zijn gegaan op het internet. Uit deze documenten kan worden opgemaakt, dat Van Trikt een peperdure Range Rover, bouwjaar 2019, heeft gekocht via de autohandelaar MN en dat daarvoor zeker SRD 1.700.000,- via een leningstructuur in de Moederbank is betaald. Van Trikt heeft gebruik gemaakt van een regeling binnen de Moederbank uit 1997, de periode waarin Henk Goedschalk governor was op de Bank en er naar hartenlust werd gegraaid in de monetaire reserves. Maar ook in die tijd werden de middelen binnen deze regeling overwegend gebruikt voor de aanschaf van voertuigen die dienst moesten doen voor de Centrale Bank van Suriname, en niet voor privé aanschaffingen. Van Trikt heeft zoals nu blijkt, gretig gebruik van een archaïsche regeling waar in de afgelopen periode geen gebruik meer van werd gemaakt,. Noch Telting, noch Gersie, zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling die in het leven is geroepen in de periode van de corrupte regering Wijdenbosch 1996-2000. De man heeft overduidelijk misbruik gemaakt van zijn positie om eventjes zijn droomauto, die hij normaliter niet zo snel zou kunnen bemachtigen, te bestellen en dat in een periode dat de Centrale Bank van Suriname voor wat betreft zijn deviezenpositie, zeer krap bij kas zit. Dat er stukken nu op het internet belanden die het bewijs leveren dat Van Trikt een dure auto heeft gekocht in een periode dat zulks als ongepast kan en moet worden aangemerkt, geeft aan, dat er lieden zijn die hem zo snel mogelijk naar de slachtbank willen leiden. Interessant is om erachter te komen of voor dit voertuig wel of geen invoerrechten zijn betaald. Heeft Van Trikt bovendien wel een bepaalde rentevoet afgesproken met de Moederbank bij de lening van 1.700.000 SRD? Daar is tot nog toe niets over bekend. Van Trikt dient naar onze mening, nu wel de eer aan zichzelf te houden, mocht hij nog een beetje zelfrespect tonen. Alleen al het feit dat er een uitgebreid onderzoek is ingesteld naar zijn handelingen en er verdachtmakingen zijn geuit, geeft aan dat er een vertrouwenscrisis is ontstaan binnen de hoogste regionen van de Centrale Bank van Suriname. Werken in het belang van de gehele financiële sector en het daaraan gekoppelde geldverkeer, tussen Van Trikt en de toezichthoudende instanties in de bank, lijkt nu een dusdanige vertroebeling te hebben ondergaan, dat Van Trikt liever kan opstappen. **** Hoe haalt minister Stephen Tsang van Handel en Industrie, het in zijn hoofd om in verband met het Chinese Nieuwjaar op 25 januari, de Wijdenboschbrug te laten afsluiten om vervolgens van daaruit een groot vuurwerkspektakel te houden. Voor deze enorme vuurwerkshow is volgens de minister gisteren op een persbijeenkomst meegedeeld, dat er speciaal knalvuurwerk uit China hierheen is gebracht. Het vuurwerk zal volgens Tsang zo groots zijn, dat het vanaf de Waterkant kan worden bewonderd. Zonder enige twijfel zal een dergelijke show zeer indrukwekkend zijn en van een bepaald platform moeten worden afgeschoten. Maar hebben de minister en de desbetreffende districtscommissaris, het allemaal wel op een rijtje zitten als we alleen maar denken aan de locatie die uitgekozen is voor het vuurwerkfestijn. Weet de minister niet dat er bij en rond de Wijdenboschbrug, tal van brandstofleidingen lopen en aan de linkeroever van de Surinamerivier pal naast de brug, een enorme opslagplaats van gasoline en diesel van GO2 ligt? Hier kan je toch geen vuurwerkfestijn gaan houden? De politieke partij Pertjajah Luhur, PL, wilde enige jaren geleden ook een vuurwerkfeest organiseren op haar partijterrein en had daarbij ook niet gedacht aan het enorme risico dat gelopen zou worden wegens de gasolie en dieselleidingen, die pal naast en achter het partijgebouw lopen. Gelukkig werd er geen vergunning aan Pertjajah Luhur verleend om ter plekke vuurwerk te gaan afsteken. Wij zijn van mening dat het vuurwerk vanaf pontons op de Surinamerivier kan worden afgeschoten, wel ver van de brandstofopslagplaatsen langs dezelfde rivier. Tsang, doe in hemelsnaam niet aan deze gevaarzetting vanaf de Wijdenboschbrug en zoek een andere plek op. Wij hebben niets aan een reusachtige brand die onze brandweer zeker niet binnen de kortste keren onder controle kan krijgen. Hopelijk zal deze overenthousiaste minister tot inkeer komen en zijn vuurwerk elders afschieten, waardoor de belangstellenden er toch nog van kunnen genieten.