VHP start voetbalschoolproject

De commissie Voetbalschoolproject van de VHP, is op zaterdagmiddag 11 januari onder leiding van de Ronny Aloema, afgereisd naar Moengo in het district Marowijne, voor het aanbieden van een projectdossier aan de VHP-structuren. Dit ambitieuze project is onderdeel van het masterplan Wederopbouw van Suriname. Met het implementeren van dit voetbalschoolproject wil de commissie invulling geven aan een van de doelen van de VHP, namelijk: sport, gezondheid en welzijn. De VHP wil samen met de lokale gemeenschap van Marowijne, de voetbalsport vanaf de basis, te beginnen bij de jeugd, opbouwen. Hiermee wil de partij antwoord geven op de vele sociaal-maatschappelijke problemen onder de jongeren, zoals: hangjongeren; tienerzwangerschap en de criminaliteit.  Dit projectdossier is in het bijzijn van aspirant-kandidaat van Marowijne, de heer Prika in het VHP-infocentrum ten huize van de familie Van Brussel aangeboden aan de voorzitter van de Albina sportbond de heer Van Genderen. Afgesproken is dat na het houden van hearings met overige actoren en belangstellenden, het voetbalschoolproject gelanceerd zal worden in februari.

More
articles