MOST WANTED

Bij de jaarafsluiting van het Korps Politie Suriname, KPS, werd gezegd dat de politie met een nieuwe ‘most wanted lijst’ komt. Het KPS is onlangs versterkt met 170 man voor de basispositie. Het ziet er natuurlijk goed uit, omdat met meer man het werk beter gedaan kan worden, toch hebben we een zorgpunt, namelijk dat de beschikbare middelen. Dan is er de nieuwe ‘most wanted lijst’. De grote vraag is wie komen er allemaal op de lijst te staan. Het lijkt alsof de focus wordt gelegd op de criminele bendes die roofmoorden plegen, maar hoe zit het met de grote drugsbazen? Het schijnt dat sommigen bekend zijn en hoge functies bekleden. Wordt naar deze personen onderzoek gedaan? De Anticorruptiewet is in het parlement behandeld en aangenomen, maar is intussen gewoon een papierentijger geworden. Er kan nog steeds geen onderzoek gelast worden tegen belangrijke zaken en personen die verdacht worden een hand in die corrupte praktijken te hebben. Deze mensen lopen nog vrij rond en zijn misschien nog bezig hun praktijken uit te voeren. Mensen die niet schuldig zijn bevonden, kunnen niet op de ‘most wanted lijst’ geplatst worden, terwijl ze daar wel thuis horen. Wanneer zal er een onderzoek komen? Of worden deze mensen soms beschermd door de politie? Hoe zit dit? De politie heeft de afgelopen tijden grote drugsvangsten gedaan, maar dan worden er altijd kleine mannetjes opgepakt. De echte bazen blijven buiten schot en die huren gewoon weer nieuwe mannetjes in. Er zijn politiefunctionarissen die niet zuiver op de graad zijn en misschien zelfs samenwerken met mensen die zich bezighouden met praktijken die het daglicht schuwen. Deze mensen zouden ook op de ‘most wanted lijst’ moeten komen, maar blijven net als veel anderen, vaak buiten schot.

More
articles