GEWOON EEN MOORDENAAR

Op een volkomen misplaatste wijze heeft men in de afgelopen decennia, een van de grootste misdadigers van dit halfrond, tot een revolutionaire afgod willen maken. We hebben het dan over Ernesto ‘Che’ Guevara (1928-1967), Argentijn van geboorte, op latere studeerde hij medicijnen, maar maakte de studie nimmer af, en marxist die aan de zijde van Fidel Castro op succesvolle wijze op Cuba een revolutie ontketende en het regiem van de dictator Fulgencio Batista, wist te verdrijven. Belangrijk is te vermelden, het handelen van Guevara tijdens en na de revolutie en de vele mensenrechtenschendingen die aan hem toegeschreven kunnen worden. Het is naar de mening van Keerpunt volkomen misplaatst, wanneer personen en voornamelijk hooggeplaatsten waaronder onze president, met T-shirts en hoofddeksels met afbeeldingen van deze Argentijnse revolutionaire slachter rondlopen in een poging hem te idealiseren. Uit gegevens die Keerpunt heeft verzameld en internationaal bekend zijn, was Che Guevara een van de meest meedogenloze en moordzuchtige personen van de twintigste eeuw en eigenlijk de aanstichter van de onderdrukking. Che was vooral betrokken bij de sociaal-politieke vernietiging in Cuba en bij het opzetten van de zo berucht geworden gevangenis La Cabana. Velen zijn hier niet van op de hoogte en zien Che als het toonbeeld van het waarachtige revolutionaire bewustzijn. Een pure marxist die er alles voor over zou hebben gehad om het communistische ideaal te verwezenlijken. Maar de realiteit was eventjes heel anders toen Che op Cuba tekeer ging en zijn ergste misdaden tegen de mensenrechten pleegde. Hij kreeg daar al heel snel zijn misdadig imago. Deserteurs uit het jonge revolutionaire leger werden opgespoord en meedogenloos terechtgesteld. De deserteurs werden onder leiding van Che Guevara, gekneveld, vastgebonden en van dichtbij doodgeschoten door Guevara zelf. Meestal werden de deserteurs niet direct gedood, maar vreselijk gemarteld om een afgrijselijke dood te sterven. Nadat Cuba geheel was overgenomen, werd de vervolging van andersdenkenden op het eiland ingezet. Deze mensen die het eiland niet hadden kunnen ontvluchten, werden opgepakt en in de beruchte gevangenis La Cabana opgesloten. Deze mensen werden er een voor een uit hun barakken gehaald, geparadeerd rond de gevangenis, bestookt en misbruikt in het bijzijn van hun familie voordat ze uiteindelijk van dichtbij werden doodgeschoten. Ook schiep Che Guevara er genoegen in regelmatig de kelen van gevangen genomen personen door te snijden, terwijl die in diepe rust verkeerden. Che Guevara verliet Cuba en begaf zich naar Bolivia, waar hij ook een revolutie tegen de regering aldaar trachtte te ontketenen. Hij werd daar gevangen genomen en geëxecuteerd. Guevara is op geen enkele standaard een held te noemen en nog minder kan hij worden gezien als een acceptabel icoon voor een generatie die zo gepassioneerd onderdrukking verwerpt. Het is daarom naar de mening van Keerpunt, totaal ongepast en aanstootgevend wanneer er nog steeds mensen zijn die Che Guevara als icoon zien, terwijl de man niets anders was dan een platte moordenaar die onder het mom van revolutie brengen en maken, dacht anderen het leven te mogen ontnemen. Als we echte en respectabele iconen wensen te hebben, laten we die dan zorgvuldig uitkiezen. Laten we ons spiegelen aan voorbeeldige mensen wier handen niet door bloed doordrenkt zijn en ons willen doen geloven, dat bepaalde misdadige handelingen verkoopbaar en acceptabel zijn. Guevara’s beeltenis is een schande in de menselijke geschiedenis en is er een waar de mensheid zeker zonder kan. En juist omdat het geen geheim is waar Che Guevara allemaal voor gestaan heeft, is het ongepast en aanstootgevend dat vooraanstaanden, ook binnen deze gemeenschap, het gepast achten met een beeltenis van deze crimineel rond te gaan. Het advies aan Desi Bouterse is, geen pet meer op te doen met de beeltenis van Che, nu het ook hem duidelijk moet zijn, wat voor misdaden deze man heeft begaan in Cuba en elders. Of is Che toch een icoon voor Bouterse, omdat ook hij destijds anderen het leven op zo wrede wijze heeft ontnomen.

More
articles