‘Onderwijs nog niet klaar voor Mandarijn’

(foto: Johan de Randamie)

Onderwijsminister Lilian Ferrier, heeft tijdens de herdenking van de Confucius Institute Day, bekendgemaakt, dat er lessen Mandarijn verzorgd zullen worden op een twee-tal scholen: het Arthur Hoogendoorn Atheneum en De Vrije School. De minister gaf aan, dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk andere talen te leren. De bewindsvrouw is van mening, dat het Mandarijn een essentiële taal is om te leren, onder andere vanwege de handelsbetrekkingen die Suriname heeft met China. NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt tegenover De West, hier anders over te denken.
Volgens Etnel is het onderwijssysteem in Suriname nog niet op een zodanig niveau dat er ruimte is om dergelijke lessen te geven. ‘’Er vindt nog steeds geen evaluatie plaats over de lessen die verzorgd worden’’, zegt zij. Volgens haar dient het onderwijs eerst geëvalueerd te worden, alvorens er nieuwe vakken worden geïntroduceerd. “Het is geen probleem, dat er Chinese les gaat worden verzorgd, maar laat er eerst een verandering komen in ons eigen onderwijs”, zegt Etnel.

Zij zegt dat Suriname inderdaad voor de onafhankelijkheid al een band had met China, vanwege het feit dat ze als contractarbeiders naar hier kwamen, vandaar er nu een goede samenwerking is tussen de Su-rinaamse en Chinese regering. Etnel vindt dat er eerst een hele module gemaakt zou moeten worden met alle processen over dit vak, voordat het wordt ingevoerd op de scholen. “De aanpak van dit vak zou rechtstreeks moeten komen van de minister”, aldus Etnel. De parlementariër zegt dat de informatie nog vaag is, over hoe Mandarijn ingepast moet worden in het onderwijssysteem. Ze geeft aan dat de minister van Onderwijs, duidelijk moet zijn over hoe het Mandarijn zal worden verzorgd, als het een verplicht of keuzevak zal worden. ‘’Alle vragen die nog onbeantwoord zijn, moeten in feite zo snel mogelijk worden beantwoord’’, zegt Etnel. Ten slotte geeft Etnel aan dat ze nog niet op de hoogte is dat er een terrein beschikbaar wordt gesteld om lessen te verzorgen en als er docenten uit China komen of als het vak wordt verzorgd door onze eigen docenten. De minister van Onderwijs geeft aan dat er nog steeds uitgekeken wordt naar een beschikbare ruimte.

More
articles