UITERST GEVAARLIJK EN POLARISEREND

Als alles naar wens verloopt en er om welke duistere reden dan ook, geen roet in het eten wordt gegooid door lieden die de politieke bui al zien hangen, hebben we over 5 maanden, algemene, vrije en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen in ons land. Het is gebruikelijk dat zeker een half jaar voor de volksraadpleging, er flink wat propaganda wordt gevoerd door de verschillende politieke partijen en dat op politieke bijeenkomsten, heel wat antireclame voor de politieke opponenten wordt gemaakt. Al decennialang zijn we dat allemaal wel gewend in de Surinaamse politieke arena. Niet zelden worden politieke opponenten beschimpt en verwijten gemaakt. Bij de wijze van propaganda maken, is het ons al geruime tijd opgevallen, dat er lieden zich buiten het gebruikelijke en acceptabele aan het begeven zijn en daarbij zelfs een zeer gevoelige en gevaarlijke snaar bereid zijn te bespelen. Reeds geruime tijd zien we, dat bepaalde personen er werk van maken opruiende taal te gebruiken en dan vooral gericht op andere etnische groepen met als doel, haat te zaaien. Mensen die de politieke toekomst van hun partij en hun eigen belangen in gevaar zien komen na 25 mei 2020, gooien het thans over de etnische boeg en uiten vooral via sociale media, uiterst gevaarlijke en grievende taal tegen anders politiek denkenden en dan wel in het bijzonder mensen die behoren tot een andere politieke partij, die sterk aan het groeien is. Men tracht overduidelijk bepaalde groepen tegen elkaar op te hitsen met als doel, splijtzwammen tussen de grootste etnische groepen te creëren. We weten allemaal hoe de kaarten in dit land liggen en in de afgelopen decennia hebben gelegen en realiseren ons allemaal, dat etnische politiekvoering dit land zeker niet ten goede zal kunnen komen en dat saamhorigheid en liefde en begrip voor elkaar ongeacht ras, geloof of culturele achtergrond, ons niet langer verdeeld mogen houden. De mensen die momenteel bezig zijn rassenhaat te propageren, zijn met een uiterst gevaarlijk en polariserend spel bezig waar ze de uiteindelijke strekking niet van kunnen of weten te overzien. Het zijn uitermate bekrompen en pover ontwikkelde mensen die met dit uit politiek oogpunt gestook, doende zijn. Het zijn zeker geen mensen die zich de internationale politiek en haar geschiedenis eigen hebben gemaakt, om te weten, wat opgezweepte rassenhaat en de daaruit voortvloeiende polarisatie, voor gevolg kunnen hebben. We willen deze onverantwoordelijke lieden slechts wijzen op hetgeen zich in april en juli van het jaar 1994 heeft voltrokken tussen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda, waar toen  meer dan 1 miljoen mensen werden vermoord. Hutu’s slachtten toen honderdduizenden landgenoten van de Tutsi stam af, nadat er sprake was geweest van opruiende boodschappen via de media in dat land. Hier willen we dit soort situaties zeker niet hebben en het is dan ook van belang, dat de leiders van de politieke partijen, hun achterban oproepen, zich niet schuldig te maken aan etnische haatzaaierij en ook het zogeheten etnocentrisme totaal achterwege laten. Suriname heeft al genoeg andere zeer grote problemen die wij gezamenlijk moeten zien te overwinnen en daarom dient zulks gezamenlijk en broederlijk aangepakt te worden.  Wie ook als overwinnaar uit de bus komt op 25 mei 2020; wij moeten verder met dit land en dat kan alleen als er politieke rust blijft en het gezond verstand boven alles prevaleert.

More
articles