PASPOORTEN SCHAARSTE

Al geruime tijd beschikt het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, niet over het benodigde materiaal om paspoorten en familieboekjes te maken. Dit zorgt voor enorme irritatie in de samenleving. Surinamers hebben Keerpunt verteld, dat zij al maanden wachten op een telefoontje van CBB om hun aangevraagde paspoorten af te halen. Naar wij vernemen, is dit tekort te wijten aan het feit, dat het ministerie van Financiën niet voldoende geld beschikbaar stelt om paspoorten te bestellen. Wij vernemen, dat het CBB elke dag honderden aanvragen voor paspoorten krijgt en burgers betalen meteen bij de aanvraag, hierdoor moet er voldoende geld zijn om de paspoorten aan te kunnen schaffen. Echter wordt er steeds een klein aantal besteld, omdat Financiën in gebreke blijft. Naar verluidt worden er grote bedragen afgedragen door het CBB aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar het lijkt erop alsof het geld voor iets anders wordt gebruikt. De bestellingen worden door het CBB op tijd doorgegeven, maar het materiaal wordt te laat besteld en dan ook nog te weinig. Wat er dan gebeurt, is dat mensen alleen de keuze hebben voor een zakenpaspoort in aanmerking te komen. De zakenpaspoorten zijn op voorraad, omdat ze nu pas worden geïntroduceerd aan het grote publiek. De nadelen van zo een paspoort zijn, dat het duurder is dan het normale reisdocument en kinderen komen niet in aanmerking. Volgens andere bronnen, zijn er wel mogelijkheden om aan een gewoon paspoort te komen, alleen moet je daarvoor dokken. Dit is dan weer de zoveelste vorm van corruptie binnen een overheidsinstantie. Keerpunt heeft meerdere keren voorbeelden aangehaald van corruptie op de werkvloer bij de overheid waar tyuku een rol speelt. Dit soort instanties dienen naar onze mening, onder een vergrootglas geplaatst te worden, wanneer er duidelijk harde bewijzen zijn. Onlangs maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend, dat er gewerkt zal worden om het enorme tekort aan paspoorten dat over de afgelopen periode is ontstaan, weg te werken. Keerpunt hoopt daadwerkelijk, dat het CBB dit tekort spoedig kan opheffen en burgers voorzien van de nodige paspoorten, want deze situatie is een blamage, wanneer je als Surinamer niet eens meer de mogelijkheid hebt om je te verplaatsen, omdat er geen paspoorten te verkrijgen zijn. Het is daarnaast schandalig dat het ministerie van Financiën de bestellingen niet naar behoren doet en dan ook nog het geld voor andere doeleinden inzet. We blijven het zeggen, dat de huidige regering op vele momenten en gebieden heeft gefaald, want er zijn genoeg voorbeelden die wij wekelijks hebben aangehaald.

More
articles