IN DE BRES OF GEWOON INMENGING?

De Bolivarian Alliance for the People of over America – People’s Trade Agreement (Alba TCP), bestaande uit de landen Venezuela, Cuba, Nicaragua en enkele kleine eilandjes in het Caribisch gebied, zijn naar aanleiding van het strafvonnis, uitgesproken tegen Desi Delano Bouterse in verband met zijn betrokkenheid bij de 8 december moorden van 1982, in de bres gesprongen voor hun compadre in Suriname. De voormelde landen hebben een waarschuwing doen uitgaan, dat men in Suriname door dit vonnis bij de Krijgsraad, pogingen onderneemt om Suriname te destabiliseren en in het bijzonder de regering onder leiding van Bouterse. Volgens de lidstaten van de Alba TCP, gaat het in het 8 december 1982 strafproces om acties die gericht zijn op het genereren van instabiliteitssituaties om het verkiezingsproces van het volgend jaar te kunnen beïnvloeden. De voormelde lidlanden stellen met bezorgdheid te hebben vastgesteld, hoe een gerechtelijk proces wordt gemanipuleerd voor politieke doeleinden om instabiliteit te creëren en de benoeming van Bouterse voor de presidentsverkiezingen van 2020, te voorkomen. Men gaat in de verklaring zelfs zover, om vergelijkingen te maken met andere landen waar conservatieve minderheidsgroepen verbonden aan transnationale belangen, alles in het werk hebben gezet om de val van populaire regeringen ten val te brengen. Men doelde hier natuurlijk op de val van een andere linkse metgezel op dit halfrond, namelijk in Bolivia in de persoon van Evo Morales. Het is een ieder bekend dat in Cuba en Venezuela, de grootste landen uit de Alba TCP groep, een linkse dictatuur heerst en dat de regering Bouterse deze landen een warm hart toedraagt en dat daarom deze groep zich ook onmiddellijk geroepen voelt voor de laatstgenoemde in de bres te springen. Men tracht met deze verklaring een tegenwicht te bieden aan de verklaring, uitgebracht door de diplomatieke missies van de Verenigde Staten en enkele EU-lidstaten, kort nadat de vonnissen in het 8 Decemberstrafproces waren uitgesproken. Vanwege het ministerie van Buitenlandse Zaken werd deze week gemeld, dat de verklaring van de diplomatieke vertegenwoordigingen hier ter stede door de Surinaamse regering worden gezien als een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de Republiek Suriname. De vraag die onmiddellijk moet worden gesteld in deze kwestie, is of de waarschuwing van de Alba TCP lidlanden ook niet moet worden gezien als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van ons land? Omtrent de waarschuwing van deze lidlanden, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nog geen verklaring van inmenging doen uitgaan. Overigens zal ze dat naar onze mening uit puur opportunisme zeker achterwege laten, omdat het in dezen om een steunbetuiging aan een zeer bevriend staatshoofd gaat die niet als president in de verdachtenbank diende plaats te nemen en zulks bij herhaling achterwege liet, maar bij verstek veroordeeld is als gewoon burger voor een ernstig gepleegd strafbaar feit in december 1982.

More
articles