Woekerwinst door instabiele wisselkoersen

De stabiele wisselkoers voor de US-dollar was van korte duur. Op de lokale markt worden er verschillende koersen aangeboden. Ook bij de commerciële banken verschillen de koersen. Ook supermarkten kopen US-dollars op. Zo kocht een Chinese winkelier gisteren de US-dollar voor SRD 8 op, een andere deed dat voor SRD 8.35. Bij Kirpalani N.V. was de koers SRD 8.37. De wisselkoers bij de commerciële banken ligt onder de SRD 8. De officiële wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), bedraagt SRD 7.396 (aankoop) en SRD 7.520 (verkoop). Steven Debipersad, bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zegt desgevraagd aan De West, dat de Centrale Bank haar gezag moet laten gelden. ‘’Een van de verplichtingen van de moederbank is om burgers te beschermen tegen mensen die US-dollars tegen woekerwinsten verkopen’’, zegt hij.
Hoewel de VES geen projecties heeft over de wisselkoers in 2020, zegt Debipersad dat de huidige trend aangeeft, dat de koersen aan het stijgen zijn. “Maar waar de grens is, weet niemand”, zegt hij.
Volgens Debipersad zijn er sterke indicaties, dat na de verkiezingen van mei 2020, er wederom ontwaarding van de SRD zal plaatsvinden, zoals na de verkiezingen van 2015. ‘’De ontwaarding is nu nog te stuiten is, indien de overheid beginnend bij de Centrale Bank, het geloof in de SRD terugbrengt en de burgers onderbouwt verzekert, dat er geen ontwaarding zal komen’’, aldus het VES-bestuurslid.
Debipersad zegt dat hij een van de medewerkers van de moederbank op de jaarbeurs heeft horen zeggen, dat het kopen van US-dollars ‘’a-nationalistisch’’ is. Hij keurt deze uitspraak ten stelligste af en zegt dat hij burgers begrijpt die US-dollars kopen. ‘’Niemand wil een dief zijn van zijn eigen portemonnee’’, zegt hij.
Debipersad kan zich niet voorstellen dat de Centrale Bank blijft toekijken hoe verschillende actoren de hoogte van de wisselkoers bepalen. Het loslaten van de wisselkoers is volgens hem niet altijd goed. De econoom legt uit dat het averechts heeft gewerkt bij de moederbank, omdat de grenzen van de wisselkoers momenteel worden bepaald door burgers en cambio’s in plaats van de monetaire autoriteiten. Hij merkt op dat de inflatie wel goed wordt gemonitord. Hij voegt eraan toe, dat de regering door het leningenbeleid dat ze voert, ervoor zorgt dat de zorgen van de burgers alleen maar toenemen. “Het lijkt er wel op alsof de regering elke keer bij het afsluiten van leningen in een hoerastemming verkeert en feest wenst te vieren”, aldus de econoom.

door Johannes Damodar Patak

More
articles