RECHTSTAAT ONGESCHONDEN BEWEZEN

Wie tot voor kort nog ernstige twijfels had of we in Suriname nog wel in een rechtsstaat verkeren, heeft afgelopen vrijdag op een volhardende wijze, het antwoord gehad van de Krijgsraad, die vonnisen wees tegen een aantal verdachten in de 8 december 1982 moordzaak en waarbij de hoofdverdachte Desiré Delano Bouterse, de huidige president van dit land, werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maar liefst 20 jaar. De Krijgsraad heeft na jaren van ernstige twijfels bij velen in de samenleving, bewezen dat de wet in dit land op een ieder die een overtreding heeft begaan van toepassing is en dat het nimmer zo mag of kan zijn, dat lieden die zich hebben schuldig gemaakt aan, multipele platte moord met voorbedachte rade, straffeloos zouden kunnen blijven. De vonnissen hebben voor een schokgolf gezorgd bij de verdachten, maar hebben ook geleid tot een bevrediging van het rechtsgevoel bij de nabestaanden van de 15 personen die op 8 december 1982 op zo een brute wijze werden afgeslacht, simpelweg omdat ze een terugkeer naar de ware democratie en rechtsstaat nastreefden. De veroordeelden, waaronder de huidige president van dit land, kunnen tegen het vonnis in beroep gaan. Bouterse zijn advocaat, heeft inmiddels verzet aangetekend tegen het vonnis van de Krijgsraad en de veroordeelde krijgt nu de kans, zich bij de Krijgsraad aan te melden en moet daarna de beslissing van het Hof afwachten. De overige veroordeelde daders van de 8 decembermoorden, hebben eveneens de mogelijkheid hoger beroep tegen hun zware vonnissen aan te tekenen. Zoals eerder gesteld, heeft het vonnis tegen Bouterse voor veel beroering binnen zijn familie en leden en sympathisanten van de NDP gezorgd en jawel hoor, de verkapte dreigementen werden dan ook kort na het bekend worden van de uitspraken van de Krijgsraad, gelanceerd. Zelfs de ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams, kwam met een bedreiging. Abrahams dient te begrijpen dat we nog steeds in een rechtsstaat leven en dat het recht zijn beloop dient te hebben, hoe zuur dat ook voor hem valt. Hinten in de richting van het ondernemen van stappen die niets van doen hebben met rechtsstaat en democratie, maar wel met de machtsstaat waar hij vermoedelijk naar terug wenst te keren, zullen verder zeer nadelige gevolgen hebben voor dit land en de huidige crisis doen verergeren. De veroordeelden hebben nog steeds de mogelijkheden die geboden worden binnen het recht, zich te verweren. Ook als die mogelijkheden niet het gewenste resultaat zouden opleveren, is het nog steeds zo, dat we de rechtsstaat moeten eerbiedigen en beschermen. Het is geen geheim dat er mensen zijn, die uit pure emotionaliteit en niet uit rationaliteit zouden willen overgaan tot onwetmatig handelen. Deze mensen dienen te begrijpen, dat zaken kunnen voortvloeien uit hun handelen die ze zeker niet hadden voorzien. Het is dan ook verstandig het hoofd koel te houden en in het belang van land en volk, de rust te bewaren. Waar we ook met zijn allen rekening mee moeten houden, is dat het 8 decemberproces en zijn uiteindelijke uitkomst, internationaal op de voet wordt gevolgd en dat een niet respecteren van de uitslag en ondemocratische handelingen, verstrekkende consequenties voor dit al zo in financieel en economisch opzicht geteisterde land, kunnen hebben. Uit de verklaring die uitgegeven is door de verschillende buitenlandse diplomatieke missies die hier gevestigd zijn, kan worden opgemaakt, dat men de zaak zeer ernstig opvat en handelingen die eventueel zouden worden gepleegd tegen het voortbestaan van de rechtsstaat, resoluut zullen worden beantwoord c.q. afgestraft. We zijn daarom met zijn allen gewaarschuwd.

More
articles