Voorlopig geen bacovenexport naar Europa

Date

Een maand geleden werd reeds melding gemaakt van de stagnatie van de export van bacoven, dit vanwege het gebrek aan verpakkingsmateriaal. Volgens de voorzitter van de Bacovenbond, Dayanand Dwarka, moest een deel van de oogst vernietigd worden, omdat de landbouwers niet over voldoende opslagruimte beschikten. Zij beschikken nu wel over verpakkingsmateriaal, maar voor de komende periode zal er niet worden geëxporteerd naar Europa. Wel wordt er geëxporteerd naar Trinidad en Tobago.

Een maand geleden werd reeds melding gemaakt van de stagnatie van de export van bacoven, dit vanwege het gebrek aan verpakkingsmateriaal. Volgens de voorzitter van de Bacovenbond, Dayanand Dwarka, moest een deel van de oogst vernietigd worden, omdat de landbouwers niet over voldoende opslagruimte beschikten. Zij beschikken nu wel over verpakkingsmateriaal, maar voor de komende periode zal er niet worden geëxporteerd naar Europa. Wel wordt er geëxporteerd naar Trinidad en Tobago.
Volgens Dwarka is het niet duidelijk waarom er voorlopig geen export plaatsvindt naar Europa. “Ik smacht ook naar meer informatie, maar vanuit de kant van de regering wordt er weinig gecommuniceerd”, geeft de voorzitter aan. Wat hem zorgen baart, is het feit dat normaal het overgrote deel van de oogst werd geëxporteerd naar Europa en slechts een klein deel naar Trinidad en Tobago. Dwarka vraagt zich af wie de inkomsten die in feite gedekt zouden moeten worden door de export naar Europa, zal bekostigen. “Het gaat om ongeveer dertig containers die op weekbasis werden geëxporteerd naar Europa. Waar halen we dat geld vandaan?”, aldus de bondvoorzitter.
Dwarka hoopt spoedig meer informatie te ontvangen vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). “Laten we hopen dat voor het eind van het jaar, zaken weer genormaliseerd zijn”, aldus de bondsvoorzitter.

More
articles