BvL en studenten geven uitzichtloze situatie ALO weer

De Bond van Leraren (BvL) en twee vertegenwoordigers van de studenten van de Algemene Leraren Opleiding (ALO), Jill Liauw Kie Fa en Sara Esseboom, hebben vandaag op een persconferentie, verteld over de stand van zaken met betrekking tot deze opleiding. Zowel BvL-voorzitter Reshma Mangre als de studenten, gaven aan dat de opleiding niet goed voorbereid is.
Volgens hen is er sprake van een uitzichtloze situatie. Zij gaven aan dat het ministerie gestart is met een prebacheloropleiding, terwijl er niet eens een bachelorprogramma is ontwikkeld. Esseboom en Liauw Kie Fa zeiden dat een week voor de opleiding startte, bekend werd gemaakt dat het om een online studie gaat en dat de studenten de week daarop al over een laptop en internetaansluiting moesten beschikken.
De studenten voelden zich beetgenomen en zouden hun gelden terug hebben geëist. Liauw Kie Fa zegt dat Renate de Bies, supervisor van de prebacheloropleiding aan het IOL, heeft gezegd dat de studenten hun geld terug kunnen krijgen, nadat zij schriftelijk hiertoe een verzoek hebben ingediend, onderbouwd met argumenten. Studenten hebben de supervisor meerdere malen om rekenschap gevraagd, maar krijgen niet de gewenste antwoorden. Ook kon zij niets vertellen over het bachelorprogramma dat na de prebacheloropleiding volgt. De twee studenten weerspreken dat het om maar twintig studenten gaat die ontevreden zijn. Volgens hen gaat het om veel meer studenten.
Esseboom gaf aan dat er ‘’face-to-face sessies’’ en ‘’live chats’’ zijn op de opleiding die niet op elkaar zijn afgestemd. Zo worden beide sessies op hetzelfde tijdstip gehouden. De student vertelde dat bij de inschrijving gevraagd is naar de beschikbaarheid om les te volgen. Voor haar was de ochtend ideaal. Echter worden de sessies in de middag en in de avond gehouden. “Ik concludeer dat het om een avondopleiding gaat”, zei Esseboom. Voor de studneten is het ook niet duidelijk waar in het onderwijs zij terechtkomen met hun prebachelordiploma. Liauw Kie Fa gaf aan dat tijdens de open dag, zij vragen heeft gesteld hierover aan De Bies. Zij kreeg als antwoord, dat de prebacheloropleiding nog geen toegang geeft tot het verzorgen van les en dat pas na het behalen van hun bachelorsdiploma, zei in het elfjarig onderwijs les kunnen geven. De BvL-voorzitter zei dat er vanuit het ministerie nooit is gesproken met actoren over het introduceren van elfjarig onderwijs.
Mangre gaf op vragen van journalisten aan, dat het niet duidelijk is wat de status van het IOL is. Liauw Kie Fa voegde eraan toe, dat zij op het IOL zat en vanwege persoonlijke redenen besloot van studie te veranderen. Om dit te kunnen doen, moest zij zich uitschrijven om zich daarna te kunnen inschrijven op het ALO. Van het IOL kreeg zij te horen dat de school aan het afbouwen is en dat het de bedoeling is dat het ALO overneemt. Mangre merkte op dat zowel het IOL als het ALO, momenteel geen leiding heeft.
Onderwijsminister Lilian Ferrier zei aan de studenten, dat ze op dit niveau bereid moesten zijn te investeren in hun toekomst. Deze uitspraak kan volgens Liauw Kie Fa niet door de beugel, gezien de minister op de hoogte is van de financiële crisis waarin wij ons als land nu bevinden. “Je kunt de studenten onmogelijk zeggen dat ze dan maar een laptop op afbetaling moeten nemen, of een lening moeten afsluiten bij een financiële instelling. De meeste studenten hebben al lopende leningen, omdat ze niet uitkomen”, de student. Ze geeft aan dat de situatie zodanig is, dat de studenten geen zin meer hebben in de opleiding, omdat zij gedemotiveerd zijn geraakt.

-door Johannes Damodar Patak-

More
articles