Illegale bushouders teisteren Indira Gandhiweg

Date

De Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), hield vanmorgen een persconferentie te Ondro Bon Blok 2, in verband met de dagelijkse problemen op de route PL en PO. VOSOV-voorzitter Suraj Saha-dew-Lall, gaf gesteund door de bushouders aan, dat illegale PL-bushouders en bushouders met een vergunning voor een andere route, voor verkeerschaos zorgen op de Indira Gan-dhiweg.

De Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), hield vanmorgen een persconferentie te Ondro Bon Blok 2, in verband met de dagelijkse problemen op de route PL en PO. VOSOV-voorzitter Suraj Saha-dew-Lall, gaf gesteund door de bushouders aan, dat illegale PL-bushouders en bushouders met een vergunning voor een andere route, voor verkeerschaos zorgen op de Indira Gan-dhiweg. Het is volgens hem zo erg, dat bussen van de routes op de parkeerplek van de PL-bussen te Lelydorp parkeren en passagiers vervoeren. Wanneer zij hierop worden aangesproken, worden zij agressief.
Ook op de route PO zijn er problemen.
Sahadew-Lall legde uit dat de komst van de pendelbussen de boel in de war heeft geschopt. De bedoeling van de pendelbussen is om passagiers van de binnenwegen naar de hoofdweg te vervoeren, zodat zij een PO kunnen pakken. Echter rijden de pendelbussen nu zelf de route Lelydorp-Onverwacht. Sahadew-Lall zei dat een PL-rit momenteel SRD 2,50 kost en een PO-rit SRD 3. Hij gaf aan dat de PO-bussen niet voor een SRD 0.50 helemaal naar Onver-wacht willen rijden. Hij vraagt zich af waarom het tarief van de PO niet opgetrokken wordt naar SRD 5.50, omdat de mensen toch eerst een PO pakken en daarna weer een PO, wat op SRD 5.50 komt. De VOSOV-voorzitter neemt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communi-catie, kwalijk dat het niet wil optreden. Hij gaf aan dat de bushouders bereid zijn om de sector te ordenen, maar dat er vertraging is vanuit het ministerie. Uit informele kanalen heeft Sahadew-Lall vernomen dat de bushouders niet veel hoeven te verwachten van de minister Vijay Chotkan. Dit ziet hij duidelijk terug in de manier waarop het ministerie zich heeft opgesteld. “Dat er chaos is op de route PL, komt door de di-recteur Joyce Blokland van het ministerie”, zei hij. Volgens hem heeft de directeur ondanks de vele verzoeken, toch andere vergunningen verstrekt aan bushouders met als route Indira Gandhiweg.
Sahadew-Lall zei dat de bushouders vanaf 2017 op hun twk wachten, die nog steeds niet is uitbetaald. Ook duurt het volgens hem te lang voor verlengen van vergunningen, aanvraag voor vervaging van bussen en laat het overdragen van vergunningen, ook te lang op zich wachten. “Het ministerie zorgt zelf voor stagnatie”, benadrukte hij. De VOSOV-voorzitter zei dat de tarieven en subsidie, dringend aan verhoging toe zijn. “Het moet geen verhoging zijn die de samenleving zal treffen, maar een verhoging waarbij ook de bushouders hun kosten kunnen dekken”, aldus de VOSOV-voorzitter. Hij verklaarde dat de bushouders het steeds moeilijker krijgen. Afschrijvings-kosten per dag voor een bus is volgens hem dicht bij de SRD 150. “Als je als bushouder SRD 250 binnenhebt, gaat SRD 150 naar afschrijving, wat houd je dan over voor de overige kosten?”, vroeg hij zich af. Gesprekken en brieven hebben niet tot een oplossing geleid. Sahadew-Lall benadrukte dat de bushouders willen meedoen, meedenken en meebeslissen, maar dat het ministerie in dezen in gebreke blijft.

door Johannes Damodar Patak

More
articles