VOLK BETAALT HET GELAG MET VERHOOGDE STROOMTARIEVEN

De staat sluit een overbruggingslening af en het volk betaalt het gelag. De tarieven van de N.V. Energie Bedrijven Suriname, EBS, zullen namelijk per 1 januari 2020, gemiddeld met 20 procent worden verhoogd als de regering de lening bij Oppenheimer en de Republic Bank afsluit. Dit is een van de voorwaarden om de lening aan te kunnen gaan. De regering is naarstig op zoek naar geld om haar schuld bij Alcoa van US-dollar 120 miljoen, af te lossen. Dit is nodig om de Afobakastuwdam in de boezem van de Staat Suriname te krijgen. In de ‘Investor Presentation’ is opgenomen onder ‘Electricity Sector Reform’, dat de regering in 2016, Jacobs Consultancy de opdracht heeft gegeven om een studie uit te voeren over de EBS en de energiesector. In 2019 is deze studie bijgewerkt. De regering heeft het voorstel van Jacobs Consultancy om generatorenactiviteiten en transmissie/distributieactiviteiten te scheiden, overgenomen. Zo zal de EBS zijn taak veranderen naar transmissie- en distributiebedrijf en zal de regering de EBS ondersteunen om de meeste schulden van de EBS af te lossen. De generatoren van de EBS en de Afobakadam, komen onder het beheer van de dochteronderneming van Staatsolie N.V., de Staatsolie Power Company, SPCS, terwijl de Alcoa door zal gaan met de operatie van de dam onder een transnationale managementovereenkomst. De staat zal met de overname van de Afobakastuwdam, de kosten van energie terugbrengen met US-dollar 41 miljoen, wat de subsidie met 25 procent terugbrengt. Het volk zou juist minder aan stroom moeten betalen nu de subsidie met 25 procent is verminderd.

More
articles