November 21, 2019


‘Kinderrechten worden niet helemaal nageleefd’


November 21, 2019

Angela Salmo, directeur op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, geeft in gesprek met De West aan, dat de kinderrechten nog niet helemaal nageleefd worden in onze wetgeving. Salmo heeft afgelopen maandag samen met anderen belanghebbenden, een driedaagse Natio-nale Jeugd en Kinder Summit georganiseerd in de Congreshal in verband met de viering van dertig jaar Kinderrechten-verdrag, waarbij er drie belangrijke onderwerpen ter sprake kwamen, namelijk: geweld tegen kinderen, mentale gezondheid met suïcidepreventie en het onderwijs. Salmo zei dat het ministerie al is gestart met het ontwikkelen van beleid, om dit probleem in onze wetgeving met betrekking tot kinderrechten, te verbeteren. Het doel van de driedaagse summit is om in overleg te treden met jongeren. Jon-geren konden zelf vertellen in welke situaties zij zich bevinden, om zodoende ook kindgericht te kunnen werken. Verder be-nadrukte zij dat er aandacht wordt besteed aan de rechten van kinderen op het gebied van goed onderwijs en gezondheidszorg. Salmo verklaarde niet helemaal tevreden te zijn over de wijze waarop kinderrechten in Suriname worden beleefd, maar zei dat het ministerie al bezig is een actieplan 2019-2020 uit te voeren, waarin de aanbevelingen van 2016 zoveel als mogelijk zijn hervat, zodat aangetoond kan worden, welk voorbereidend werk ze hebben verricht om hun situatie en van adolescenten in Suriname te kunnen verbeteren. Het naleven en in orde maken van een kinderwetgeving, vergt volgens haar een goede samenwerking tussen verschillende be-langhebbenden. Dit geschiedt doordat mi-nisteries bepaalde delen van het Kinder-rechtenverdrag die onder hun beleid vallen, op zich nemen. ”Het gaat hierbij niet om een ‘one man show’, maar om een goe-de samenwerking, om intensiever kindgericht te werken’’, zegt de directeur. Dagelijks verschijnen er in de media be-richten over kindermisbruik en zelfmoordgevallen. Salmo stelde, dat er weinig ge-sproken wordt met het kind. “Ouders zouden diverse onderwerpen bespreekbaar maken bij hun kind en er zou een goede verhouding moeten zijn tussen ouders en kind”, zei de directeur. Kindermishandeling zou tot het verleden moeten behoren, het kan volgens Salmo niet helemaal opgelost worden, maar door goede communicatie, kunnen gezinnen stabieler worden. Tijdens de summit werden zaken opgetekend die verwerkt zijn in een officieel verslag, dat gisteren overhandigd werd aan assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Een aantal zaken hebben namelijk te maken met de verandering in onze wetgeving. Op deze manier wordt er nu aandacht gevraagd voor het ondernemen van acties met betrekking tot verschillende kinderrechten.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249