November 21, 2019


BvL stelt ultimatum herziening lerarenopleiding


November 21, 2019

In het gebouw van Theater Unique hielden de studenten die deelnemen aan het prebachelorprogramma 2019-2020 van de Academische Leraren Opleiding (ALO), gisterenmiddag een bijeenkomst met de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre met als doel het bespreken van de problemen die de studenten ondervinden sinds de start van de op-leiding. “We hadden eerder al ge-sprekken gehad met de studenten. De bedoeling van deze bijeenkomst was om de overige studenten en de media te informeren over het resultaat van de eerder gehouden gesprekken. ‘’We kunnen ons al bond helemaal terugvinden in de aan ons aangekaarte problemen en hebben reeds een brief opgesteld, waarin wij de minister van onderwijs een ultimatum hebben ge-geven om zaken te herzien”, stelt de BvL-voorzitter. Eerder deze maand zouden de studenten zijn geconfronteerd met zaken waar zij het niet mee eens waren. Zo werd pas bij de start van de opleiding aan hen verteld, dat een deel van de lessen online gegeven zou worden en dat de studenten de week daarop al over een laptop en internethuisaansluiting moesten beschikken. De studenten voelden zich beetgenomen en zouden op grond hiervan, hun gelden terug hebben geëist, echter was dit volgens de minister van Onderwijs, Lilian Ferrier, niet meer mogelijk. De bewindsvrouw gaf de studenten te kennen, dat ze op dit niveau bereid moesten zijn te investeren in hun toekomst. Deze uitspraak kan volgens Mangre niet door de beugel, gezien de minister op de hoogte is van de financiële crisis waarin wij ons als land nu bevinden. “Je kunt de studenten onmogelijk zeggen dat ze dan maar een laptop op afbetaling moeten nemen, of een lening moeten afsluiten bij een financiële instelling. De meeste studenten hebben al lopende leningen, omdat ze niet uitkomen”, zegt Mangre. Ze geeft aan dat de situatie zodanig is, dat de studenten geen zin meer hebben in de opleiding, omdat zij gedemotiveerd zijn geraakt. Mangre zegt dat zij inmiddels een brief heeft opgesteld, daarin heeft ze de minister een ultimatum gegeven van een week, om zaken betreffende de opleiding te herzien. Indien er volgens haar geen passende oplossing komt vanuit het ministerie, zullen er zeker maatregelen worden getroffen. “Het gaat hier niet meer om de studenten, het gaat in dezen om het niveau van het onderwijs, die te wensen overlaat”, aldus Mangre. door Yves Kloppenburg

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249