November 21, 2019


Suriname en Frans-Guyana willen handelsrelaties verbeteren


November 21, 2019

Minister Rabin Parmessar heeft een formeel bezoek afgelegd aan de préfet (hoge functionaris) bij Defensie en Veiligheidszone van Frans-Guyana, Marc Del Grande, gezeteld in Cayenne.  Tijdens dit bezoek van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan Frans-Guyana, zijn naast de handelsgesprekken, ook de bilaterale samenwerkingen met beide landen aan de orde gekomen. Het structureel bespreken van de handelsrelaties tussen Suriname en Frans-Guyana en het grensoverschrijdende illegale goederenverkeer, zijn eveneens besproken. De bewindsman heeft een uiteenzetting gegeven van wat het doel was van zijn bezoek aan Frans-Guyana. Ook de resultaten van de gevoerde besprekingen werden voorgehouden aan de Del Grande, die zei een groot voorstander te zijn van het bevorderen van de handelsrelaties. Hij zei de verdere ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen, zijn volle ondersteuning te zullen geven en wenste de minister en zijn team succes toe. De delegatie heeft met verschillende autoriteiten en stakeholders in Frans-Guyana gesprekken gevoerd, om vast te leggen wat beide landen moeten doen om de handelsrelatie zo duurzaam mogelijk op gang te brengen.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249