SBB ziet Chinezen niet als milieuvernietigers

Date

Tijdens een discussieavond die afgelopen dinsdag door de milieuorganisatie Opete was georganiseerd, werd door de beleidsmedewerker van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Seth Panka, een be-roep op de gemeenschap gedaan om de Chinezen niet te criminaliseren. “Er zijn tal van andere gemeenschappen in het bos, maar steeds als het gaat over iets negatiefs binnen ons milieu, worden de Chine-zen gezien als de grote boosdoeners”, zei Panka. De avond had als thema: Hoe kan Suriname bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing?

Tijdens een discussieavond die afgelopen dinsdag door de milieuorganisatie Opete was georganiseerd, werd door de beleidsmedewerker van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Seth Panka, een be-roep op de gemeenschap gedaan om de Chinezen niet te criminaliseren. “Er zijn tal van andere gemeenschappen in het bos, maar steeds als het gaat over iets negatiefs binnen ons milieu, worden de Chine-zen gezien als de grote boosdoeners”, zei Panka. De avond had als thema: Hoe kan Suriname bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing?
Volgens Panka is de bosbouwsector de enige met heel veel wetten en regels. “Door de mensen in de sector wordt er vaak geklaagd dat we soms te veel wetten hebben”, gaf hij aan. Voor de SBB speelt controle en bosmonitoring een cruciale rol bij het behouden van on-ze bossen. “We zien alles wat er in het bos gebeurt, omdat we tegenwoordig ook gebruik maken van het satellietsysteem”, zei Pan-ka. Volgens hem wordt er in de wandelgangen vaak be-weerd dat SBB niet over genoeg personeel beschikt en dat de meeste boswachters gewoon op kantoor zitten. Dit werd echter met klem door Panka ontkend. “Het overgrote deel van ons personeel zit in het bos en is ook continu bezig. We hebben intussen controleposten op bepaalde wegen en je bent verplicht daar langs te komen.” Hij gaf verder aan dat de ontwikkelingen al zover zijn, dat ook de gemeenschap het aantal ontbossingen op de voet kan volgen. “Als mensen op onze site, www. gonini. Org gaan, kunnen ze zien hoeveel ontbossing erop maandbasis heeft plaatsgevonden”, zegt Panka. De voorzitter van Probios, Erlan Sleur, was het op een aantal punten niet eens met Panka. Volgens Sleur wordt er met lede ogen toegekeken hoe ons hout wordt weggedragen naar China. “Ik heb genoeg voorbeelden, waar men duidelijk kan zijn dat er schepen met hout worden geëxporteerd. Deze houtblokken worden in containers geladen zonder dat iemand van de douane aanwezig is”, gaf Sleur aan. Hij gelooft ook niet dat er genoeg personeel aanwezig is, volgens hem is het gebied daarvoor veel te groot, ook beschikken de mensen vaak niet over de middelen om controle uit te oefenen. “Het binnenland blijkt wetteloos te zijn ge-worden”, aldus Sleur.

door Yves Kloppenburg

More
articles