Afobakastuwdam komt in handen van Staatsolie

De Afobakastuwdam komt op 1 januari 2020, in handen van Staatsolie N.V. Dit heeft Rudolf Elias, directeur van Staatsolie, bevestigt. De dam wordt op 31 december overgedragen aan de Staat Suriname door de Alcoa. Staats-olie is vastberaden om dit op zich te nemen. Het staatsbedrijf heeft zelf ook gevraagd om de dam onder zijn be-heer te krijgen. Er zullen studies ge-daan worden om na te gaan hoe de capaciteit kan worden vergoot. Mo-menteel wekt de dam ongeveer 110 watt aan stroom op. De Afobakadam wordt onderdeel van het energieopwekkingsbedrijf Staatsolie Power Company Suriname, dat in 2006 is opgericht en op basis van zware olie, 62 watt aan stroom opwekt. Elias zegt dat niet alleen de overname van de dam aan de orde komt, maar ook de rechtszekerheid van het personeel, contracten met maatschappijen voor onder andere het onderhoud en het computerprogramma. Staatsolie is reeds enkele weken gestart met de voorbereidingen van de overname.
Op vrijdag 1 november zei de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad in De Natio-nale Assemblee, dat de staat rond US-dollar 100 miljoen moet betalen aan Alcoa voor geleverde de stroom.
Om de overdracht van de dam mogelijk te maken, zal de staat de schuld eerst moeten betalen. Minister Hoefdraad gaf aan, dat er met de multinational ook gesproken is over kwijtschelding van schulden. Het is niet duidelijk of de 100 miljoen die betaald moeten worden voor de dam, hieronder vallen.

More
articles