Landelijke werkneerlegging RGD in verschiet

Date

Indien de overheid bepaalde bevorderingen c.q. benoemingen. zo kort voor de verkiezingen bij de Regionale Ge-zondheidsdienst (RGD) alsnog doordrukt, zal de vakbond binnen deze dienst landelijk overgaan tot een werkneerlegging. Zulks vernam de redactie vandaag uit zeer welingelichte bron. De plannen van de regering om mensen die als loyalisten bekend staan te bevorderen, hebben kwaad bloed ge-zet bij de leden van de bond en naar de redactie verneemt, is de ontevredenheid ook doorgeslagen naar personen die werkzaam zijn op het hoofdkantoor.

Indien de overheid bepaalde bevorderingen c.q. benoemingen. zo kort voor de verkiezingen bij de Regionale Ge-zondheidsdienst (RGD) alsnog doordrukt, zal de vakbond binnen deze dienst landelijk overgaan tot een werkneerlegging. Zulks vernam de redactie vandaag uit zeer welingelichte bron. De plannen van de regering om mensen die als loyalisten bekend staan te bevorderen, hebben kwaad bloed ge-zet bij de leden van de bond en naar de redactie verneemt, is de ontevredenheid ook doorgeslagen naar personen die werkzaam zijn op het hoofdkantoor. Naar de redactie verneemt, is het streven van de regering erop ge-richt politieke loyalisten binnen de RGD op belangrijke posities te plaatsen. De bond heeft hiertegen ernstige bezwaren.
Een loyalist van de NDP, een zekere M., zou naar de redactie verneemt, een van de hoge posities binnen de RGD moeten gaan innemen. De bond is inmiddels begonnen zijn shopstewards in gereedheid te brengen om landelijk het werk neer te leggen als de overheid toch de voormelde benoemingen doordrukt.

More
articles