November 10, 2019


IN DE DOOFPOT?


November 10, 2019

Als je er als onafhankelijke media niet op blijft wijzen, dan raken veel aanstootgevende en vaak corrupte zaken in dit land, al heel gauw in de vergetelheid. Neem nou die megafraudezaak die zich binnen de Su-rinaamse Postspaarbank, SPSB, heeft kunnen voltrekken en waarover de vakbond binnen de financiële instelling gewag over heeft gemaakt. Er zou een onderzoek over zijn ingesteld, maar tot op heden is daaromtrent niet veel meer over bekend geworden. De directeur van deze bank moet alles geweten hebben over deze grote fromu’s binnen de bank. Enorme leningen die zouden zijn verstrekt en gewoon niet terugbetaald en uiteindelijk als verlies werden afgeboekt en dat allemaal met gelden van spaarders en rekeninghouders. ‘De kat op het spek binden’, zou men in Nederland zeggen, in Suriname zeggen we: ‘Poti pus pusi fu luku merki’. Men heeft daar gestolen en het zou gewoon te zot voor woorden zijn, alsook deze megafraude en diefstal ongestraft kan blijven, omdat de vermeende schuldigen zwaar paars gelieerd zijn. De directeur van de bank werd wel voor de vorm op non-actief gesteld met behoud van salaris. Maar we zijn maanden verder en niet slechts Keerpunt en de vakbond, maar ook de gehele ge-meenschap, kijkt toe wat er uit dit justitieel onderzoek zal voortvloeien en of de personen, indien schuldig bevonden, zullen worden vervolgd. Maar we weten allemaal dat de NDP haar topmensen blijft beschermen, al hebben ze honderden miljoenen verduisterd. We denken dan maar toch nog eventjes aan Carifesta, OWT&C, de Naschoolse Opvang, de TAS, Telesur en de SBB. En als we het eenmaal hebben over om-hooggevallen figuren, die overigens ook zeer corrupt zijn en toezeggingen doen over het instellen van een onderzoek naar het Piper toestel, dat zonder vliegplan kon vertrekken van Zorg en Hoop en daags daarna in Guatemala uitgebrand werd teruggevonden, dan kunnen we alleen maar meesmuilend reageren. Er valt geen ene malle moer te onderzoeken. Er werden hand- en spandiensten verleend door leden van de luchtvaartdienst aan een grensoverschrijdende organisatie om een vliegtuig dat een lading drugs moest vervoeren, zonder vliegplan te doen vertrekken. Een onderzoek hoefde naar onze mening helemaal niet ingesteld te worden, want het was van meet af aan duidelijk, wat de bedoeling van het toestel was en waarom er geen vluchtplan voorhanden was. Unu libi sma nanga law. Keerpunt weet precies waarmede bepaalde mensen bezig zijn geraakt.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249