November 10, 2019


NIET LANGER IN STAAT ONZE VEILIGHEID TE BEWAREN


November 10, 2019

Onze regering heeft tot taak onze nationale veiligheid te bewaren en bewaken. Ze heeft ook tot taak om haar werkarm het Nationaal Leger, bij tij en ontij in te zetten ter bescherming van de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit. Een taak die binnen onze grondwet is verankerd en dient te worden nageleefd. Maar is ze daartoe wel in staat gebleken, de afgelopen bijna tien jaar? Tot onze spijt kunnen we glashard stellen, dat het voor wat betreft het bewaren en bewaken van de nationale veiligheid, zeker niet gegaan is zoals in 2010 is beloofd. We zouden allemaal het diefijzer voor de ramen en deuren van onze woningen kunnen verwijderen, want ons land zou een van de veiligste worden in de regio. Nou, we hebben het wel geweten, hoor. Velen durven na acht uur in de avond niet meer de straat op en we gaan gewoon Guyaanse toestanden tegemoet. Maar niet slechts in Paramaribo is de onveiligheid in de bijna afgelopen tien jaar ernstig toegenomen. In de districten wordt er ook voortdurend gestolen en geroofd en het heeft er veel van dat de autoriteiten daar geen antwoord op hebben. Politie komt vaak veel te laat ter plekke en is onderbezet. In bepaalde regio’s van dit land ontbreekt haar aanwezigheid totaal. Als we alleen maar kijken naar de toestanden die zich voordoen in de zogeheten goudwingebieden, dan kan gerust gesproken worden van een hemeltergende situatie waarbij de mensen die zich in dat gebied bevinden, totaal aan hun lot zijn overgelaten. Een week geleden hebben we wederom meegemaakt, hoe vogelvrij we wel zijn in dit land en dat de territoriale integriteit van dit land helemaal niet beschermd is. Dit werd wederom benadrukt, toen een dertiental zwaarbewapende Brazilianen het grondgebied van onze republiek in het oosten waren binnengedrongen en dood en verderf zaaiden in een goudzoekerskamp, niet ver van de Wayana nederzetting Kawemakhan aan de Lawarivier. Een militair werd bij deze gewapende roofoverval door de Braziliaanse rovers door het hoofd geschoten. Het kamp werd naar verluidt, zeker 24 uur bezet gehouden door de buitenlandse indringers. En ja hoor, lezers van Keerpunt, dat kan allemaal in ons land. Gewapende buitenlandse bandieten komen gewoon naar ons land om te roven en moorden en we zijn niet in staat daar op adequate wijze tegen op te treden. Na de moord en roofpartij stuurden we natuurlijk wel een gewapende eenheid naar het gebied om naar de rovers te zoeken, maar dat was een doekje voor het bloeden, want die waren natuurlijk allang vertrokken met medeneming van hun buit, waar ze uiteindelijk naar ons grondgebied voor gekomen waren. En zo zijn we al jaren niet in staat ons grondgebied te bewaken en beschermen tegen het dreigende buitenlandse gevaar. Maar er is wel geld voor heel dure buitenlandse reisjes van de vicepresident met hele delegaties en ook van andere leden van het kabinet, ook assembleeleden reizen à la dol naar het buitenland en weten ook raad wanneer het gaat om het ’bossen’ van staatsgelden. Is dat dan niet zo, Keshopersad en je corrupte Oesman? Maar voldoende geld uittrekken voor detachementen van politie en militairen in het achterland om landgenoten en daar werkende buitenlanders te beschermen, daar is toch geen geld voor. Wat wel wordt gedaan door hooggeplaatsten op de defensie, in de Memre Buku Kazerne, bij de MP, CTU en de CIVD, is het sturen van militairen naar de goudvelden om daar tegen een hoge vergoeding, bewakingsswerkzaamheden uit te voeren. Bij deze beveiligingsdoeleinden van concessiehouders, worden wapens van het leger ingezet c.q. misbruikt en dit allemaal, omdat hooggeplaatsten op zeer corrupte wijze zich aan het verrijken zijn en dat allemaal ten koste van de staat en gemeenschap. Maar aan een normale gebruikelijke grensbewaking, zoals die in fatsoenlijke staten gangbaar is, wenst men niet te werken, want daar kan geen corrupte nyan aan verdiend worden. In de omliggende landen weet men zo langzamerhand ook allang wat voor corrupte criminelen hier aan het bewind zijn, figuren die er slechts op uit zijn het land te plunderen en op grove wijze van onze natuurlijke hulpbronnen te genieten. We mogen dus gerust stellen, dat zolang dit soort figuren aan de macht zijn, Suriname aanhoudend zal worden geplunderd om zichzelf verder te kunnen verrijken.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249