November 8, 2019


‘Ethische bedrijfsvoering kan corruptie tegengaan’


November 8, 2019

Het bedrijfsleven kan zelf door middel van een ethische bedrijfsvoering, een belangrijke rol vervullen wanneer het aankomt op het tegengaan van corruptie. Dit zei Haydee Olinger, senior advisor bij BarkerGilmore, gisteren tijdens een ontmoeting met de pers. Olinger is op uitnodiging van de ambassade van de Verenigde Staten, in Suriname. Gedurende haar verblijf houdt zij voor verschillende doelgroepen presentaties over hoe op ethische wijze zaken te doen en hoe een compliance programma op te zetten binnen een bedrijf. Olinger gaf aan dat vooral in landen waar corruptie heerst, het belangrijk is dat bedrijven een duidelijk anticorruptiebeleid hebben, waaraan zij zich strak houden en dat ook naar buiten uitstralen. Ook is het volgens haar belangrijk dat de werknemers weten waar het bedrijf voor staat, zodat zij niet in de fout gaan om mee te werken aan corruptie. Zij merkte op dat wanneer bedrijven zo een duidelijke en strakke bedrijfsvoering hebben, corruptie automatisch wordt teruggedrongen. Bedrijven met een dergelijk beleid, zouden samen met de overheid kunnen werken aan anticorruptiewetgeving. Zaken doen op een ethische manier, zal volgens Olinger bedrijven aanmoedigen zich te ontwikkelen, ook zal er dan sprake zijn van een gelijk speelveld. Op basis van gesprekken met diverse bedrijven, concludeert Olinger, dat er behoefte bestaat aan meer transparantie en ethische bedrijfsvoering. “Er is zeker een wens in het land om ethische bedrijfspraktijken te hebben om ervoor te zorgen dat het land zowel op economisch als politiek gebied vooruit gaat en daarvoor is nodig een gelijk speelveld”, aldus Olinger. Gisteravond verzorgde Olinger in Courtyard by Marriott, voor ondernemers het seminar: Transparantie in zakendoen, waarin zij uitleg gaf over hoe een compliance programma in elkaar te zetten, ook behandelde zij de Amerikaanse wet Foreign Corrupt Practices. Bedrijven kunnen zich volgens haar beschermen tegen corruptie door een compliance programma te hebben waarin de ethische waarden en normen van het bedrijf zijn vastgelegd. Het is volgens haar van belang dat een ieder binnen het bedrijf zich hieraan houdt. Olinger gaf aan dat bedrijven met een goede reputatie hoog staan aangeschreven, vooral consumenten letten op de reputatie die een bedrijf heeft. Zij gaf aan dat er genoeg voorbeelden zijn van bedrijven die smeergelden hebben betaald, waarna hun omzet drastisch daalde vanwege hun slechte naam. door Johannes Damodar Patak

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249