November 7, 2019


‘Cambio’s verdacht van witwassen’


November 7, 2019

Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft duidelijk gemaakt, dat de verdenking van witwassen met name dat gedeelte van de gelden betrof dat afkomstig was van de zogeheten cambio’s, de wisselkantoren die contanten hadden gestort bij de lokale banken. Als gevolg hiervan hebben de Surinaamse banken bij het OM-Nederland er herhaaldelijk op aangedrongen, in ieder geval dat gedeelte van de geldzending te retourneren dat ook in de ogen van het OM onverdacht was. Het OM van Nederland weigerde steeds. Thans heeft het OM aangegeven, dat de banken de medewerking niet zouden hebben verleend en niet de benodigde gegevens zouden hebben verstrekt. Volgens het klaagschrift van de banken, berust die uitspraak op onwaarheden. De banken stellen, dat zij precies hebben aangegeven van wie de gelden afkomstig waren, op welke datum ze werden gestort en op welke tegenrekening deze waren gegiraliseerd. Ook hebben zij gewezen op de door hen gemaakte FIU-meldingen. Zij hebben aangegeven hoe hun AML/CTF- en know your client-beleid is. De banken hebben daarom het OM-Nederland uitdrukkelijk verzocht, aan te geven wat het nog meer had willen weten. Bank of China De lokale banken hebben in hun klaagschrift getracht het betalingsverkeer van Suriname toe te lichten. Het geldverkeer in Suriname kenmerkt zich door contanten en dan kan hoofdzakelijk in de eigen munteenheid, de Surinaamse dollar (SRD), maar ook de US-dollar en de euro. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) moet vanwege dat contante geldverkeer ervoor zorgdragen dat voldoende euro’s en dollars contant aanwezig zijn. De Bank of China (BoC) bood de mogelijkheid zowel contanten in US-dollar te leveren alsook contanten in euro te giraliseren. Met De Nederlandse Bank (DNB) had de CBvS geen Banknote Trading Agreement en het is, aldus de banken in hun klaagschrift, ook nooit de intentie geweest van de Centrale Bank deze aan te gaan. “DNB heeft nooit aan CBvS aangegeven de transporten van contant geld naar DNB niet langer te willen faciliteren’’, stellen de banken. Er is altijd een behoefte aan chartale US-dollars geweest en deze deed zich steeds meer gevoelen. Dit heeft gemaakt dat de Centrale Bank naar partners zocht om hieraan te voldoen en uiteindelijk is de BoC bereid gevonden een Banknote Trading Agreement te sluiten met CBvS en werd de routing van het geldtransport via Nederland overeengekomen met BoC. De banken gaven aan, dat BoC snel giraliseert en in voorkomende gevallen al tijdens de zending, of kort erna, betaalde. DNB deed er soms meer dan een week over, hetgeen als te langzaam werd beschouwd. De banken hebben in het klaagschrift de relevante feiten omtrent de geldzending en de rol van CBvS toegelicht. In het kort komt het erop neer dat CBvS ter vervulling van haar wettelijke taken ingevolge de Bankwet, de geldzendingen verrichtte, daartoe een overeenkomst met BoC heeft gesloten en aldaar een rekening aanhoudt voor het giraliseren van euro’s die vervolgens worden overgeboekt en bijgeschreven op de euro-rekeningen van de handelsbanken. Grote schade voor Suriname De banken zijn met hun advocaten tot de conclusie gekomen, dat er geen steekhoudende indicatie aanwezig is, laat staan verdenking, schending van de immuniteit die ontvankelijkheid zal blokkeren, geen steekhoudende grond voor beslag dat flagrant strijdig is met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Verder zijn de banken van mening, dat het een lichtzinnige ingreep is van het OM, dat grote schade veroorzaakt aan de economische activiteiten van Suriname. De beschuldigingen van het Nederlands OM zijn onwaarachtigheden, kunstgrepen en intransparant. De banken hebben de Nederlandse rechtbank gevraagd om het OM terug te fluiten en een einde te maken aan deze hoog schadelijke situatie.