November 4, 2019


‘Wijziging Wet op de Staatschuld typeert centralisme’


November 4, 2019

Na de indiening van wijziging van de Wet op de Staatschuld waarbij de strafbepaling in de wet geschrapt zou worden en het leningenplafond opgetrokken zou worden, ontstond er veel ophef in de samenleving. President Desiré Bouterse deelde op een spoedbijeenkomst van het NDP-kader in Ocer mee, dat de initiatiefwet die door NDP-fractieleider Amzad Abdoel is ingediend, een stuk is van de NDP. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in gesprek met De West, dat de indiening niet parlementair is, omdat de president geen lid is van het parlement. Dat hij in het openbaar durfde te zeggen dat de wet een stuk is van de NDP, typeert volgens Boldewijn het centralisme in Suriname. “Bijna alles wat in het parlement gebeurt, is een opdracht van de president.” Boldewijn zegt dat het niet de eerste keer is dat het centralisme tot uiting komt. Hij noemde als voorbeeld de behandeling van de Wet Wijziging Brokopondo-overeenkomst en de Wet Schadeloosstelling Bauxietmaatschappij, waarbij het parlement na vele discussies bepaalde zaken is overeengekomen, maar waarover de regering later toch anders heeft beslist. Boldewijn legt uit dat het in Suriname zo is, dat de regering wetsvoorstellen voorbereid en via de president bij het parlement indient. Echter volgens de trias politica van Montesquieu, zou het parlement wetten moeten maken en indienen. “Het parlement behoort wetten te maken. Daarom zouden wetten die parlementariërs indienen, geen initiatiefwetten genoemd moeten worden, omdat het initiatief al bij het parlement ligt”, aldus Boldewijn. Volgens Boldewijn is de wijziging van de Wet op de Staatsschuld ingediend om de strafklacht tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën die bij de procureur-generaal ligt, af te wenden. De indiening en behandeling van de wetswijziging zijn volgens Hem dan ook heel snel gegaan. Desondanks zegt hij dat als er een vervolging moet komen, die zal komen op basis van de oude wet. Boldewijn geeft aan dat wetten die in Suriname gemaakt zijn, ook door buitenlanders gelezen worden. “Kredietverschaffers moeten vertrouwen hebben in het land dat zij geld gaan lenen. Met het schrappen van de strafbepaling valt dit gedeelte weg met het risico dat kredietverschaffers ons geld lenen tegen hoge rentes”, aldus Boldewijn. -door Priscilla Kia-

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249