November 3, 2019


REGERING TREKT KENNIS DESKUNDIGEN IN TWIJFEL


November 3, 2019

Deze regering trekt de kennis van deskundigen in twijfel. Elke keer weer hebben toppers van de regering, waaronder de president, het over de objectiviteit van deskundigen. Denkt u maar aan het 8 Decemberstrafproces waar NDP-toppers in Ocer flink hebben uitgehaald naar de rechterlijke macht en er aan hun integriteit is getwijfeld. Nu heeft de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, in een brief aan de procureur-generaal, PG, gezegd, dat hij twijfelt aan de objectiviteit van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Plotseling twijfelt de minister aan deze organisatie met topeconomen. Eerder twijfelde vicepresident Ashwin Adhin aan de juistheid van de handelingen van André Telting. Wij moeten ook niet vergeten dat het deze regering is geweest die het vertrouwen in de PG had opgezegd, maar onder druk vanuit de samenleving terugkwam op dit besluit. De regering heeft geen vetrouwen in deskundigen. Zou ze dat wel hebben, dan had ze bepaalde adbiezen wel aangenomen. Het verwondert ons ook niet, want een partij die zelf geen deskundigen heeft, zal de echte deskundigen nooit kunnen herkennen. Getrouw zou eerder moeten twijfelen aan zijn zichzelf wanneer het aankomt op het aansturen van een ministerie. Terwijl de politie en de brandweer steeds klagen over de werkomstandigheden en lage lonen, ziet de minister kans zich te mengen in een onderzoek van de PG. De PG dient alle ruimte te krijgen om het onderzoek zonder enige politieke invloed af te ronden. De JusPol-minister kan zich beter bekommeren over de brandweer- en politiemannen. Onderzoek doen kan hij beter aan de deskundigen overlaten.  

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249