November 3, 2019


DE PIL – ZONDER RECEPT


November 3, 2019

Elk jaar brengt de World Health Organization, WHO, een rapport uit waarin het aantal geboorten per regio en per land is opgenomen. Voor Suriname is het cijfer niet gunstig, want Suriname is na Guyana in de Caribische regio, het land met het hoogste aantal tienermoeders. Gemiddeld worden erin ons land 10.000 kinderen geboren, 16 procent van deze kinderen heeft een moeder die jonger is dan 20 jaar. In een artikel dat gisteren in De Ware Tijd verscheen onder de kop: Nog drempels voor gezinsplanning, wordt dit onderzoek aangehaald. Volgens de WHO kunnen, aldus het artikel, veel ongeplande zwangerschappen in verband gebracht worden met het ontbreken van diensten die gericht zijn op gezinsplanning. Soenita Nannan Panday-Gopising, medisch directeur van het ’s Lands Hospitaal, onderschrijft dit, volgens haar zijn erin Suriname ook drempels die gezinsplanning in de weg staan, een daarvan is dat de anticonceptiepil alleen op recept van de huisarts te verkrijgen is. Keerpunt dacht eerst het verkeerd gelezen te hebben, de ouderdom komt met gebreken, maar het staat er toch echt: anticonceptiepil alleen op recept van de huisarts, volgens de medisch directeur. Dit is pertinent onjuist. Anders dan in Nederland waar de pil alleen op recept te verkrijgen is, heb je in ons land geen enkel recept nodig. Geen recept, geen legitimatie. Een ieder kan in elke apotheek in ons land de anticonceptiepil kopen. Dat een medisch directeur verkeerde informatie hierover verstrekt, is een kwalijke zaak, vooral omdat de pil niet voor niets zonder recept te verkrijgen is. Een recept is een drempel en om de pil gemakkelijk toegankelijk te maken, is een recept niet nodig. De prijs is wel gestegen, een paar jaar geleden lag de prijs rond de SRD 8, sommige apotheken verkochten de pil voor SRD 10. Nu is de prijs van een strip SRD 15. Stichting Lobi Health Center geeft advies over anticonceptiemiddelen, cliënten kunnen ook een recept krijgen voor de pil, die wordt dan gratis verstrekt door de apotheek. Het is aan de ene kant handig dat de pil zonder enig recept te verkrijgen is, aan de andere kant schuilt er ook een gevaar in en dat is, dat elke controle ontbreekt. Elke vrouw kan de pil halen, ook vrouwen die de pil beter niet kunnen gebruiken. Stichting Lobi Health Center waarschuwt op haar website ervoor te kiezen voor een ander anticonceptiemiddel dan de pil, indien er sprake is van hoge bloeddruk, aanleg voor trombose of leverziekte. Ook vrouwen boven de 35 jaar die roken, wordt afgeraden om de pil te gebruiken. Veel vrouwen die hypertensie hebben, weten dat helemaal niet en dat roken en de pil een gevaarlijke combinatie is, daarvan is ook niet een ieder op de hoogte. In de bijsluiter wordt deze informatie wel gegeven, maar er zijn maar weinig vrouwen die de bijsluiter lezen – die krijg je namelijk alleen als je drie strips tegelijk koopt, zoveel zitten erin een doosje. Eén strip – precies genoeg voor een maand – kopen kan ook, maar dan krijg je geen bijsluiter. Op haar website schrijft de stichting dat juist in verband met deze aandoeningen, lichamelijk onderzoek en regelmatige controle, van belang zijn. Die controle blijft dus in veel gevallen uit. Er zou meer informatie gegeven moeten worden over het belang van controle. Het ophangen van posters in de apotheek lijkt Keerpunt een goed idee, er is niet veel geld mee gemoeid en wie de pil haalt, komt automatisch in de apotheek. Behalve posters, zou er ook meer bekendheid gegeven moeten worden aan het feit dat er geen drempel is om de pil te halen – er is geen recept voor nodig.        

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249