Vluchtelingen doen ondernemers de das om

Al geruime tijd sluiten veel Surinaamse ondernemers hun zaak in de Times Mall, omdat zij niet kunnen concurreren met de Cubanen die er een unit huren en hun waar ver beneden de normale kostprijs aan de man brengen. “Deze mensen hebben meestal geen ander onkosten dan alleen de huur te betalen, waardoor ze geen rekening houden met de kostprijs en ook ver eronder zitten. Dit gaat allemaal ten koste van Surinaamse ondernemers die genoodzaakt zijn hun winkel te sluiten, omdat ze niet meer uitkomen”, zegt de secretaris van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Ramon Hasnoe, tegenover de krant. Volgens Hasnoe hebben Cubanen, Venezolanen en Haïtianen, de laatste jaren een open deur naar ons land toe. “Ik snap dat ze naar ons land komen en proberen om een bestaan op te bouwen, maar er is geen wetgeving die ze beperkingen oplegt”, zegt Has-noe. Hij is van mening dat het belangrijk is dat ondernemingen die ook belastingafdragers zijn, te allen tijde worden beschermd. Doordat wetgeving ontbreekt, worden Surinaamse ondernemers volgens hem onvoldoende beschermd. “Kirpalani staat bijvoorbeeld vlak aan de overkant van waar deze Cubanen zich vestigen en zij hebben wel onkosten, zoals personeel, belastingen”, geeft de voorzitter aan. Dit zijn volgens Hasnoe allemaal zaken waarop gelet moet worden, omdat indien werknemers worden afgevloeid, dit invloed zal hebben op de samenleving.
Een ander probleem dat speelt in de Times Mall, is volgens Hasnoe het feit dat de units goedkoop worden verhuurd voor de Cu-banen. “Door het vertrek van de winkeliers, zijn de ruimtes leeg komen te staan, waardoor ze spotgoedkoop verhuurd worden aan deze groep. Dit maakt ook dat ze nog meer met de kostprijs kunnen gaan spelen”, aldus de voorzitter. De Haïtianen en Venezolanen vormen volgens Hasnoe, een gevaar voor de Surinaamse markt. “De Haïtianen verhuren winkelpanden in het district Saramacca, waar zij hun waar ter verkoop aanbieden. Het probleem is dat ze ook daar beneden de kostprijs zitten”, geeft Hasnoe aan. Hij zegt dat er vanuit zijn organisatie vaker aan de bel is getrokken bij de regering, echter moet hij zien hoe haast elke maand een Surinaamse onderneming de deuren sluit.
“Onder de toenmalige minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, zijn er toen gesprekken gevoerd over het verstrekken van vergunningen aan buitenlanders, echter besteed de nieuwe minister er weinig aandacht aan.”
Hasnoe is van mening dat er in het verleden veel wetten zijn aangenomen om Surinaamse ondernemers te beschermen, maar deze zijn terzijde gelegd door deze regering. “
Ze zijn juist bezig de vluchtelingen te beschermen, omdat ze belangen hebben in deze landen”, aldus Hasnoe.

door Yves Kloppenburg

More
articles