‘Partijen bundelen zich bij protestactie’

Vakbeweging, politieke partijen en andere maatschappelijke partijen, hebben besloten om zich te bundelen tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. Morgen wordt de voorgestelde wijziging in een openbare vergadering behandeld. Er zal dan voor het parlement een protestactie worden gehouden.
Bestuurskundige August Boldewijn zegt desgevraagd, dat hij zich helemaal kan terugvinden in de bundeling van de verschillende organisaties, omdat zij de ervaring hebben uit de jaren 1980 en 1999. Hij legt uit dat de Wet op de Staatsschuld aangenomen is ter bescherming van de samenleving op grond van het ongebreideld lenen in de jaren ‘80 en ‘90. Hij voegt eraan toe, dat in die jaren er geen wet was die het lenen beperkte, maar dat dit nu wel het geval is. “Met de wijziging zal de regering ongelimiteerd kunnen lenen”, aldus Boldewijn.
De Wet op de Staatsschuld is in 2016 en 2017 gewijzigd. Bij de laatste wijziging kan de minister van Financiën, het obligoplafond met toestemming van het parlement wel overschrijden. ‘’Dit kan wanneer door omstandigheden het bruto binnenlands product (bbp) verlaagt en het obligoplafond boven het bbp komt te staan. Het is daarom belangrijk dat de regering duidelijkheid over een lening verschaft voordat deze wordt afgesloten’’, zegt Boldewijn.
Hij brengt in herinnering dat artikel 40 van de grondwet, gesproken wordt over het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) dat bij wet wordt aangenomen op basis van alle jaarplannen die leiden tot de begroting. Hij voegt eraan toe dat in de begroting dan de relatie met de uitgaven en het MOP moet worden aangegeven.
Artikel 150 van de grondwet zegt ook, dat de behandeling van de begroting, het MOP en de Comptabiliteitswet in oogbeschouwing moeten worden genomen. “Indien er een tekort is op je begrotingen en je wenst niet te bezuinigen, dan pas sluit je een lening af om het tekort op te vangen”, be-nadrukt Boldewijn.
Integendeel merkt hij op dat de regering leningen afsluit nadat de begroting is goedgekeurd en zonder dat het parlement daarvan op de hoogte is.
Boldewijn begrijpt de bezorgdheid van de verschillende groepen. Hij geeft aan dat elke lening die wordt afgesloten, betekent dat er geld in de economie wordt gepompt. “Dit is in feite een vorm van monetaire financiering.” Hij legt uit dat de Centrale Bank van Suriname geen dekking heeft voor het geld van elke lening, wat leidt tot inflatie met als gevolg prijsverhoging en armoede. De bestuurskundige verwacht niet dat de protestactie zo groot zal zijn als die van 1999 tegen de regering Wijden-bosch. “De mensen hebben nu geen voorhoedestrijders als in 1999 zoals Ronald Hooghart. Hij zit zelf nu bij Wijdenbosch”, zegt Boldewijn. Hij is van mening dat mensen niet zoveel vertrouwen hebben in de huidige leiders. Ook heerst er volgens hem vrees over het verlies van inkomsten en baan.

door Johannes Damodar Patak

More
articles